De sovjetiska träfiskebåtarna som byggdes i Sverige

På 1950-talet fick de svenska träfiskebåtsvarven organiserade i Föreningen Sveriges Mindre Varv en order från Sovjetunionen på 20 fiskebåtar. Beställningen först med 9 båtar och sen år 1951 med 5 båtar. Vilket innebar sammanlagt 34 båtar. Dessutom beställdes 10 stycken direkt från Rödesunds varv eller Finntorps Varv som hade samma ägare och 10 stycken på 78 fot från Falkenbergs varv. Av de senare levererades endast 2 och av de förstnämnda också bara tre. Totalt ska alltså 54 båtar ha beställts men bara 39 byggts.

För den gemensamma ordern bildades ett särskilt bolag, Förenade Slipar och Varv. Byggandet lades ut på en rad varv. Den ekonomiska vinsten av denna order var dock inte lika stor som av den isländska I mångt och mycket berodde detta på att de sovjetiska beställarna var petiga kring allt i kontraktet och försökte undvika att betala om de inte var tvungna:

Detta handelsavtal med Sovjetunionen blev dock inte lika populärt som det med Island vare sig bland allmänheten eller medlemsvarven. Flera av medlemmarna valde att stå utanför, framför allt av ekonomiska men även av ideologiska skäl. Flera framhöll att det inte var ekonomiskt möjligt att bygga de ryska fiskefartygen. Detta föreföll vara en allmän uppfattning bland de dåvarande medlemsvarven, med några undantag, vare sig de var involverade i denna ryska leverans eller inte. Några varv, bland annat Saltviks Slip & Varv menade, att denna beställning blev slutet för många av de mindre varven. Detta genom oklara och vaga formuleringar i kontrakten och genom ryssarnas tillämpning av bland annat Force majeureklausulen, vilket medförde att flera av varven gjorde kännbara förluster.

Nedanstående lista innehåller bara 37 båtar och var de två sista byggdes är lite oklart så därför är de inte med på listan.

Träfiskebåtar som byggdes vid svenska varv för Sovjet, namn, hemmahamn, år, varv

MPT-1001, ??, 1950, Falkenbergs Varv
MPT-1002, ??, 1950, Falkenbergs Varv
MPT-1023, ??, 1950, Sjötorp
MPT-1024, Leningrad, 1950, Knippla
MPT-1025, ??, 1950, Valdemarsvik
MPT-1026, ??, 1950, Saltvik
MPT-1027, Leningrad, 1950, Sjötorp
MPT-1028, ??, 1950, Holms
MPT-1029, ??, 1950, Ystad Skeppsvarv
MPT-1030, ??, 1950, Löfbergs
MPT-1031, ??, 1950, Halmstads Varv
MPT-1032, Klaipeda, 1951, Skredsvik
MPT-1033, Riga, 1951, Skredsvik
MPT-1034, ??, 1951, Davidssons
MPT-1035, Klaipeda, 1951, Djupvik
MPT-1037, Riga, 1951, Skredsvik
MPT-1038, Leningrad, 1951, Djupvik
MPT-1039, ??, 1951, Pukavik
MPT-1040, ??, 1951, Halmstads Varv
MPT-1041, ??, 1951, Sjötorp
MPT-1042, ??, 1951, Ystad Skeppsvarv
MPT-1043, ??, 1951, Löfbergs
MPT-1044, Liepaja, 1951, Gustavssons
MPT-1045, ??, 1951, Hälleviksstrand
MPT-1047, Riga, 1951, Knippla
MPT-1049, ??, 1952, Skredsvik
MPT-1003, ??, 1952, Finntorps (Bovallstrand)
MPT-1004, ??, 1952, Rödesund
MPT-1008, ??, 1952, Sjötorp
MPT-1009, ??, 1952, Löfbergs
MPT-1010, Riga, 1952, Skredsvik
MPT-1011, Riga, 1952, Djupvik
MPT-1046, Riga, 1952, Ekenäs
MPT-1048, ??, 1952, Saltvik
MPT-1050, ??, 1952, Davidssons
MPT-1051, Riga, 1952, Gustavssons
MPT-1005, ??, 1953, Finntorps (Bovallstrand)

Längden på båtarna var 23,4 m, bredden 6,4 m och djupet 3,4 meter med ett bruttotonnage på 96 ton. Utrustade med en motor på 225 hk.

GG 9 Fanö som byggdes vid Sjötorps varv år 1960 byggdes enligt ryska ritningar. Fanö var på 90  bruttoton och 23 meter lång. Även LL 712 Nolsö som började byggas vid Olssons varv i Falkenberg men byggdes färdigt vid Knippla varv år 1952 samt GG 218 Västfjord, byggd 1955 på Rödesunds varv i Karlsborg var byggda enligt sovjetiska ritningar. Nolsö var på 126 bruttoton och 25 meter lång och Västfjord på 99 bruttoton och 24 meter lång. I boken Fiskebåtarna & varven – Skeppsbyggarna uppges att de var 70 fot eller 78 fot långa.

Andra källor:
Fiskebåtarna & Varven, 2002
Fiskebåtarna & Varven, Skeppsbyggarna, del I, 2009
Fiskebåtarna & Varven, Skeppsbyggarna  del II, 2016

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”De sovjetiska träfiskebåtarna som byggdes i Sverige”

Kommentarer är stängda.