De sovjetiska träfiskebåtarna som byggdes i Sverige

På 1950-talet fick de svenska träfiskebåtsvarven organiserade i Föreningen Sveriges Mindre Varv en order från Sovjetunionen på 20 fiskebåtar. Beställningen först med 9 båtar och sen år 1951 med 5 båtar. Vilket innebar sammanlagt 34 båtar. Dessutom beställdes 10 stycken direkt från Rödesunds varv eller Läs mer…

Fiskebåtarna som byggdes till Island vid svenska träbåtsvarv

1939 bildades Föreningen Sveriges Mindre Varv av 10 mindre varv i Sverige. Det var Sjötorps Varv & Docka, AB Gustafsson & Söners Skeppsvarv, AB Holms Skeppsvarv, Kalmar Varv AB, Karlstads Varv, AB Kungshamns Slip & Mekaniska Verkstad, Skandiaverken AB (ägde Läs mer…