Bunkertell

Bunkertell Rederi AB startades 1996. 2009 ändrades verksamhetens inriktning från att leverera bunkerolja till att mottaga sludge oil och bilge water från fartyg som trafikerar Göteborg och närliggande hamnar runt Kattegatt / Skagerak. Företagets enda tankfartyg, Tell, går på timecharter för Stena Oil / Stena Recycling.

Bunkertell ägs av bröderna Bo Olofsson och Roland Olofsson via Bunkertell Invest AB. Bolaget har 5 anställda. Roland Olfosson är gift med Kerstin Gunlög Möller, kusin med Tryggve Möller i Tärntank. Bröderna OLofsson äger också BoRo Rederi AB.

Tell

Tell

De båda brödernas far Lars Åke Olofsson och hans bröder Lennart och Evert Olofsson samt deras far Oskar Olofsson ägde åren 1956-62 båten GG 456 Sydfors, 1962-81 ägde de tre bröderna en ny GG 456 Sydfors. Den båten följdes av ytterligare en GG 456 Sydfors, en järnare som ägdes av Lars Åke Olofsson och hans son Roland Olofsson samt Lennart Olofssons son Östen Olofsson. Båten såldes 1988 igen. Den ene ägaren av Bunkertell har alltså själv varit fiskare och delägare i en fiskebåt.

1916-31 ägde Oskar Olofsson och hans bröder Aron Olofsson, Erik Olofsson och Albert Olsson GG 634 Lisa och från 1932 till 1953 ägde Oskar Olofsson själv GG 219 Lisa. Erik Olofsson och hans son Knut Olofsson ägde GG 1 Lissie från 1957 till 1980.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,,

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!