HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar nu drygt sex miljoner kronor på projekt för att få ett mer selektivt fiske.

Trål med rist

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

– Vi kommer under 2015 att stödja projekt som hjälper yrkesfiskare att klara landningsskyldigheten, alltså att ta i land all fisk som fångas. Projekten ger möjligheter att utveckla både fiske med trål och med burar och fällor, säger Mats Svensson, chef för enheten för analys och forskning på HaV.

Syftet med HaV:s satsning är att nå ett långsiktigt hållbart fiske i enlighet med den nya gemensamma fiskeripolitiken. Under fyra år fördelas totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske. Pengarna ska gå till projekt som leder till färre bifångster, att minska mängden oönskad fisk och att överlevnaden av återutsatt fisk ökar. Under hösten kommer fler projekt för selektiva redskap att få pengar från HaV, totalt satsas i år drygt tio miljoner kronor.

– Det har varit en bra dialog med näringen och många idéer har förts fram från fisket. Vi tror att de projekt som vi nu går vidare med kommer hjälpa till att utveckla fisket, säger Inger Dahlgren, chef, enheten för fiskereglering på HaV.

– I år är det viktigast att utveckla fisket i Östersjön eftersom de fiskena redan omfattas av de nya reglerna om landningsskyldighet. Där väntar projekt på bedömning. Men uppdraget gäller hela Sveriges kust och även utveckling av räk- och kräftfisket i Västerhavet är prioriterat för oss.

Dessa projekt ingår i den nu beslutade satsningen för ett mer selektivt och hållbart svenskt fiske:

Multifunktionsburar – för att på västkusten utveckla ett selektivt fiske efter torsk med befintliga och modifierade hummerburar.

Selektiv laxfälla – för att utveckla en laxfälla till ett selektivt redskap för sikfiske under de tider på året som laxfisket är stängt.

Utsortering av Gråsej i pelagisk trål – för att vetenskapligt utvärdera ett rist som i det pelagiska sillfisket kan användas för att avskilja sej.

Plattfisk och stor torsk rist/stormaskig – för att utveckla en tvärställd rist för fiske efter platt- och rundfisk med möjlighet att flexibelt ställa om mellan dessa.

Vidareutveckling kräftrist Halland – för att vidareutveckla kräftrist i Halland med avseende på att selektera ut ytterligare plattfisk och torsk samt dokumentera var i redskapet olika arter selekteras.

Tryggrist 9/10/11 – för att utvärdera tryggrist i svenska förhållanden med spaltbredd 9-12 med mera. Tryggrist används för storlekssortering i räkfisket.

Sedan 2009 finns redan krav på att landa all fångst av arter med fångstbegränsningar där fisken håller lagstadgat minimimått eller där minimimått saknas, exempelvis räka. Från och med 1 januari 2015 gäller landningsskyldighet för flera arter i Östersjön, exempelvis sill, torsk och lax. Under perioden 2016-2019 införs den stegvis även för andra arter som torsk, vitling, kolja, gråsej och havskräfta i Västerhavet.

HaV har valt att ge ett särskilt uppdrag till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU att skapa ett sekretariat för selektivt fiske för 38-miljoner-satsningen. SLU:s sekretariat kommer nu genomföra en upphandling av projekten.

– Vi räknar med att projekten kan inledas senast 1 augusti och vi hoppas se resultat redan under 2015, säger Mats Svensson.

Det kan konstateras att Mats Svensson uttalandet är ett klart understatement. Det är nödvändigt att få resultat innan årets utgång, faktiskt redan i augusti. Inom det pelagiska fisket gäller nämligen utkastförbudet redan och till hösten kommer sillfisket att innebära bifångster av gråsej som de aktuella båtarna inte har rätt att landa och sälja men heller inte rätt att slänga tillbaks i havet. Företrädare för de pelagiska fiskarnas organisation, Swedish Pelagic Federation Producentorganisation (SPF) har vid kontakt uppgett att det med stor sannolikhet finns en lösning i sikte.

Njord/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “HaV satsar drygt sex miljoner kronor på mer selektivt fiske”

Kommentarer är stängda.