Fisken i Nordatlanten flyttar sig snabbt norrut

En ny studie från Havforskningsinstituttet i Norge visar att fiskbestånden från sydligare delar av Atlanten snabbt har brett ut sig längre norrut på grund av ett varmare hav. Det har dessutom gått fortare än vad någon tänkt sig.  I kläm hamnar många nordliga fiskarter anpassade till ett kallt vatten och livsbetingelserna på kontinentalplattan i Barents hav. Temperaturhöjningen vad det gäller bottenvattnet i Barents Hav har varit nästan 1 grad mellan 2004 och 2012. Med resultat att fisken flyttar norrut:

Norske og russiske havforskere har hvert år siden 2004 vært til havs når sommeren er på hell og isutbredelsen i det nordlige Barentshavet er minst. Dermed kan vi påvise at det sørlige fiskesamfunnet gradvis forflytter seg nordover.

I dette fiskesamfunnet finner vi blant annet torsk, hyse, dypvannsuer og gapeflyndre. Disse artene er store fiskespisere med lange vandringsruter. Samtidig er bestandene store.

Leveforholdene for disse fiskeartene er blitt bedre i det nordlige Barentshavet, både når det gjelder temperatur og mattilgang.

Situationen 2004. Rött är det sydliga beståndet av fisk, blått polarbeståndet.

Det kan se ut som det arktiske fiskesamfunnet ikke takler økende temperatur like godt. I dette fiskesamfunnet finner vi arter som blåkveite, ringbuker, ulker og ålebrosmer. Arktiske fiskearter kjennetegnes gjerne av at de er små, stedbundne og i større grad avhengig av å finne maten sin på havbunnen. Siden de arktiske fiskeartene har en mer spesialisert diett er de mer sårbare for klimaendringer.

I tillegg er de tilpasset et liv på den grunne sokkelen i Barentshavet. Siden Polhavet er svært dypt, er det lite sannsynlig at disse artene kommer til å flytte seg lenger nord enn det de er i dag. Derimot kan vi finne dem lenger øst.

Situationen 2012. Rött är det sydliga beståndet av fisk, blått polarbeståndet.

Stor fisk og marine pattedyr kan flytte seg ganske raskt over store avstander, mens andre arter er mer stedbundne, slik som små arktiske fiskearter og fastlevende bunndyr. Nå skjer det en sammenblanding av to tidligere adskilte samfunn.

De store fiskeartene fra sør vil konkurrere med de arktiske artene om maten, og til og med kunne beite direkte på disse mindre fiskeartene. Det arktiske samfunnet blir presset fra to kanter, havmiljøet endrer seg som følge av temperaturøkningen og det kommer til nye konkurrenter og rovfisk.

Det er forventet at dette kan gi seg utslag i at noen arktiske fiskearter, som for eksempel polarringbuk, forsvinner fra våre nordligste områder.

Flytten av fiskarter och fiskbestånd norrut har gått upp till 4 gånger så fort som forskarna tidigare har beräknat att det skulle sek.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,