De som äger rättigheterna att fiska räkor i Danmark

Danmark har en räkkvot som är dubbelt så stor som den svenska. I Sverige finns ungefär 60 båtar som har räkfisketillstånd. 24 av dessa är under 12 meter, de fiskar tillsammans ungefär 70 ton räkor. Ytterligare några båtar fiskar ytterst lite, däribland flera större som köpts upp av företag med andra större räktrålare, så vi kan kanske säga att räkfisket i Sverige omfattar 30 båtar. Ingen av dem landar officiellt mer än 70 ton räkor per år. Några har kräfttillstånd men andra har det inte. Utan kompletterande kräftfiske går det knappast att få fisket att gå ihop ekonomiskt inom ramen för de regler som gäller för räkfisket.

I Danmark finns ett 20-tal fiskebåtar som innehar fiskerättigheter för räka i Skagerak och Nordsjön. Men det är idag bara 7 stycken som har räkfiske som huvudsysselsättning. De andra har fiskerättigheter för räka enbart för att täcka räkor de får som bifångst eller som en kapitalplacering. Danska båtar landar kring 300 ton räkor per år. Ändå har de svårt att få ekonomin att gå ihop. Men svenska båtar får ekonomin att gå ihop på bara 70 ton. Matematiken i det svenska räkfisket stämmer inte.

I tabellerna finns bara sådana rättigheter som företaget/båten i sig själv kontrollerar. Inte sådant de hyrt eller lånat in.

Andel av fiskerättigheterna för nordhavsräka i Skagerak

Sørensen och Terpet (S 386 Casilo), 22,9%, Skagen
Nielsen och Samuelsen (S 255 North Sea), 20,6%, Skagen
Saron Fiskeri A/S (S 158 Saron), 17,6%, Skagen
Ulla Lindblad A/S (S 107 Ulla Lindblad), 14,2%, Skagen
S 226 Emmely Pilegaard ApS, 13,4%, Skagen
Christensen (HG 77 Kas-Ken), 8,8%, Hirtshals
Fiskeriselskabet Westbank ApS (HM 424 Westbank), 1,8%, Hanstholm
Hansen (S 84 Ida-Katrine), 1,7%, Skagen

Andel av fiskerättigheterna för nordhavsräka i Nordsjön, EU-zonen

Kjærsgaard Hirtshals A/S (HG 169 Argus), 42,2%, Hirtshals
Christensen (HG 77 Kas-Ken), 25,0%, Hirtshals
Godtliebsen (FN 384 Silvervåg), 13,4%, Strandby
Hametner (L 207 Nordkap II), 5,4%, Thyborøn
Svart och Hansen (L 120 Linette), 4,8%, Thyborøn

HG 169 är en båt som bara äger fiskerättigheter och inte fiskar räka. Företaget äger också HG 306 Tobis, en större trålare på 574 bruttoton som fiskar fisk och plattfisk. Ägare av Kjærsgaard Hirtshals A/S är familjen Kjærsgaard.

I själva verket är det bara en av de båtar som har rättigheter till räka i Nordsjön som faktiskt ägnar sig åt att fiska räka, HG 77 Kas-Ken. FN 384 Silvervåg och L 120 Linette är demersala trålare som fiskar fisk, kräftor (jomfruhummer) och plattfisk medan de andra båtarna är småbåtar som inte fiskar alls utan bara finns för att ägaren ska kunna inneha fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för nordhavsräka i Nordsjön, norsk zon

Fiskeriselskabet Westbank ApS (HM 424 Westbank), 27,9%, Hanstholm
Sørensen och Terpet (S 386 Casilo), 22,9%, Skagen
S 226 Emmely Pilegaard ApS, 18,2%, Skagen
Ulla Lindblad A/S (S 107 Ulla Lindblad), 10,1%, Skagen
Christensen (HG 77 Kas-Ken), 7,0%, Hirtshals
Nielsen och Samuelsen (S 255 North Sea), 7,0%, Skagen
Saron Fiskeri A/S (S 158 Saron), 4,9%, Skagen

I norsk zon har bara de båtar som faktiskt ägnar sig åt räkfiske ett innehav av fiskerättigheter. Det handlar om 7 båtar, 5 från Skagen varav en båt har sina ägare i Fiskebäck i Sverige, 1 från Hirtshals och 1 från Hanstholm. Den svenskägda båten är S 158 Saron som ägs av familjen Jan-Erik Axelsson via Saron Fiskeri A/S. I Sverige har familjen Axelsson August Fiskeri A/S som svarar för bemanningen av S 158 Saron.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!