Trögt sillfiske i Nordsjön

Enligt uppgifter från norska fiskeriorganisationer så går sillfisket i Nordsjön trögt och kvalitén på sillen har sällan varit av den kvalitet som behövs för matjessill. Sillen som fångats i EU:s fiskezon har varit bättre:

En relativ stor fiskeflåte har vert på nordsjøsildfiske sist uke og totalt har vi innmeldt 15.500 tonn. Dette er sommerens høyeste ukes kvantum. Ser vi på innsatsen til båtene har fisket vært relativt dårligt med liten samling på silden og mange små kast.

Fisket har foregått på forskjellige felt med område rundt Vikingbanken som hovedområde. Her fiskes det på sildestørrelser på 180- 208 gram og silden blir i hovedsak solgt til filet. Prisene for den anvendelsen ligger på rundt kr 4,50.

Lenger sør i Norsk sone i området mellom Patchbanken og Frigg har silden variert mye i størrelse, med snittvekter fra 122 g til 185 g. Fra dette område er silden brukt både til filet og matjes.

I EU sonen er det fra forskjellige områder og fisket sild.  Silden fra disse felt er den som har vert best egnet til matjesproduksjon, og som høyeste priser har et par fangster blitt solgt til over 8 kroner på fremvisningsauksjonen i Egersund.

Matjesproduksjonen i både Egersund og Danmark ligger kvantumsmessig langt bak normalen. Den kalde forsommeren på både sjø og land er årsaken til at silden ikke har vert topp kvalitetsmessig til det kresne matjesmarkedet. Vi får håpe at sesongen kan strekkes utover i juli slik at en får produsert det budsjetterte kvantum.

Også fra filetkjøperne meldes det om stor etterspørsel etter stor nordsjøsild fremover.

En av de EU-båtar som varit i Egersund och landat sill är svenska GG 764 Astrid. Även GG 203 Ginneton verkar fiska sill i Nordsjön medan en del andra svenska fiskebåtar finns i Bottenhavet.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!