Gotenius varv

Det enda kvarvarande varvet i centrala Göteborg. Formellt heter företaget AB Gotenius Varv & Mekaniska Verkstad.

Varvet etablerades 1925 vid Färjenäs på Hisingen av Vilhelm Gotenius och enligt uppgifter på företagets hemsida var Rolf Moberg också en av dem som startade  varvet, men enligt andra källor blev han delägare först 1950 då varvet flyttade från Färjenäs. Han var innan dess av allt att döma ägare av ett annat varv just i Färjenäs, Mobergs varv.

Efter flytten ägnade sig varvet också åt nybyggen. Bland annat byggdes tre stycken fiskebåtar av stål åren 1960-61.

Mats Gotenius tog över efter faderns bortgång 1988. Varvet arrenderar 8 000 kvadratmeter mark på Ringön mellan Tingstadstunneln och Göta älvbron.

Gotenius varv har två flytdockor, varav den största kan ta fartyg upp till 6 000 dwt och en slip.  Idag är företaget ett av de ledande reparationsvarven i Sverige för specialfartyg inklusive fiskebåtar och färjor, museifartyg och kustfartyg. Varje år reparerar och underhåller varvet mer än 100 båtar och fartyg. STörsta kunden har historiskt varit Trafikverket (tidigare Vägverket) och deras vägfärjor. Utöver varvsverksamheten har företaget också en omfattande verksamhet på andra områden.

Företaget har totalt cirka 20 anställda, har gått med förlust de senaste två åren. I styrelsen sitter Mats Gotenius och Jan Forslund.

GG 778 Lövön på Gotenius varv

GG 778 Lövön på Gotenius varv

Fiskebåtar byggda vid Gotenius varv, namn, år, hemmahamn, köpare

LL 820 Tammerfors, 1960, Åstol, Gullbrand Mattsson, Albert Mattsson, Stig Mattsson, Karl Olof Gullbrandsson, Erling Olsson och Rolf Nordfeldt
GG 478 San-Toy, 1961, Hönö, Erland Jisbrant, Gert Hansson och Elon Eliasson
GG 576 Nordsjö, 1961, Öckerö, Richard Eliasson, Uno Eliasson, Ragnar Karlsson och Helge Olausson

Se också Det gamla Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!