Missnöje över upphandling av färjetrafiken till Gullholmen och Käringön

Just nu pågår upphandling av färjetrafiken mellan Tuvesvik på Orust och Gullholmen och Käringön. Lokalbefolkningen är klart missnöjda med upphandlingsunderlaget som de menar kommer att innebära sämre kommunikationer:

Den 30 augusti är sista dagen som man kan lämna in anbud när det gäller färjetrafiken mellan Tuvesvik, Gullholmen och Käringön. Det företag som tar hem anbudet ska sköta trafiken från och med december 2016.

– Det här innebär stora förändringar, säger Hans Pettersson, ordförande i Gullholmens byalag. Min uppskattning är att antalet turer på vintern och sommaren kommer att minska med mellan 25 och 30 procent.

De båtar som går i trafik i dag har kapacitet att ta emot 150 till 200 passagerare och gods som transporteras ut till Gullholmen och Käringön. I det framtagna underlaget står det att en av båtarna ska ha kapacitet att ta 145 passagerare och den andra båten ska ha kapacitet att ta emot 25 passagerare.

– Det här innebär att de som vill åka med färjan riskerar att få stanna kvar vid terminalen i Tuvesvik på grund av brist på platser, säger Thomas Nyberg. Det är oklart hur affärerna, restaurangerna och andra verksamheter ska kunna få gods transporterat ut till de två öarna. Tiden då färjan ska ligga vid kaj i Tuvesvik och Gullholmen är så kort att det blir svårt att sköta godshanteringen.

Vad det gäller godstrafiken håller också företrädare för Västtrafik med om att upphandlingsunderlaget innebär en sämre godstrafik då Västtrafik inte har för avsikt att ta hänsyn till godstransporter då det inte ingår i deras ansvarsområde:

Christer Olsson är avdelningschef på Västtrafiks båtavdelning.

– Jag anser inte att det blir färre turer än i dag, säger han. Anledningen till att vi vill ha båtar med olika storlek beror på att det är stor skillnad när det gäller antalet resande på vardagar, storhelger och under sommaren. Det ingår inte i vårt uppdrag att sköta transporterna av gods utan vi ska transportera passagerare.

Upphandlingen handhas av det privata managementkonsultbolaget Prospero.

Käringön

Käringön

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!