Många oroar sig för havsmiljön

Försämrad havs- och vattenmiljö oroar faktiskt fler än sjunkande skolresultat, terrorism och ökande flyktingströmmar. Det visar en undersökning gjord av TNS Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

Rånö

Rånö. Foto: Mats Lindfors

Av alla samhällsproblem vi oroar oss för kommer politisk extremism i topp med 68 procent, men nästan lika många, 66 procent, oroar sig för en försämrad havs- och vattenmiljö. 62 procent oroar sig för klimatförändringar och drygt hälften (53 procent) för exploatering av oförstörd natur, visar undersökningen från TNS Sifo. Exploateringen av naturen hamnar därmed före andra stora samhällsproblem som sjunkande skolresultat, terrorism och ökande flyktingströmmar.

Majoriteten av dem som svarat tycker att det är viktigt att svensk natur och hotade arter skyddas – 85 procent svarar ja på detta. Samtidigt tror nära två av tre (65 procent) att Sverige är bättre än andra länder på att skydda värdefull natur, vilket inte alltid stämmer.

– Undersökningen visar att många känner oro för vad som sker med vår natur. Nu är det viktigt att regering och riksdag tar detta på allvar. Vi uppmanar riksdagspartierna att göra upp om naturvårdspolitiken över parti- och blockgränserna. Detta är vad som krävs för en konsekvent, långsiktig och effektiv naturvårdspolitik säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Sverige har svårt att klara de 16 mål för miljön som riksdagen antagit. Faktum är att vi endast kommer att nå två av dem till 2020, enligt Naturvårdsverket. Några miljömål som Sverige inte kommer att nå med nuvarande takt är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar. Många uppger i undersökningen att de tycker att regeringen behöver satsa mer pengar på miljöåtgärder, öka skyddet för sjöar och vattendrag, med hjälp av lantbrukare stärka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet (55 procent), och att öka skyddet av gammal naturskog (44 procent).

Många efterlyser också skärpta lagar för att skydda naturen, bland annat för att bevara gammal naturskog och miljöanpassa vattenkraften.

Undersökningen visar även att vi gärna vistas i naturen. Nära hälften (46 procent) är i naturen flera gånger i veckan, och nio av tio (87 procent) minst en gång per månad. Då är det i första hand skogen vi dras till – åtta av tio väljer oftast skogen när de är ute i naturen.

Njord/WWF

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes i april – maj 2015 av TNS Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Den bygger på 1000 intervjuer i TNS Sifos webbpanel med riksrepresentativt urval, målgrupp allmänhet 18+

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!