Ö-varvet

Startades 1916 av Ernst Backman som ett underhålls och reparationsvarv för träfiskebåtar.Till en början hade Backmans företag namnet Ernst Backmans Slip & Mekanisk Verkstad. Varvet byggde inte själv några träfiskebåtar, men från 1945 till 1960 gjorde grannvarvet som låg strax öster om Backmans anläggning, Öckerö Båtvarv, det. Det varvet började anläggas 1943 med syfte att bygga träfiskebåtar. Ernst Backmans slip underhöll och reparerade däremot träfiskebåtar, monterade motorer och utförde andra mekaniska arbeten.

Ernst Backman var född på Kornö utanför Lysekil men ska eventuellt ha arbetat på varv i Marstrand innan han startade varvet på Öckerö. År 1945 tog sönerna Gösta och Hugo Backman över verksamheten och företaget sysselsatte då mellan 5 och 10 personer. Det tycks också ha bytt namn till Öckerö Slip & Mek. Verkstad i samband med ägarbytet. I slutet av 1940-talet införlivades Hönö Varv i verksamheten (om detta var samma företag som Berg & Johansson eller inte har jag inte kunnat utröna). På denna tid samarbetade företaget med det intilliggande Öckerö Båtvarv som byggde fiskebåtar av trä, men lät Backmans ta hand om de mekaniska arbetena.

Ernst Backmans slip på 1930-talet

Ernst Backmans slip på 1930-talet. Foto: Josef Larsson/Göteborgs stadsmuseum

Nästa generation Backman var Rune som var son till Gösta Backman. Han tog över verksamheten 1966 och företaget utvecklades med en ny slip, nya lokaler och bryggor. Ö-varvet AB bildades som bolag år 1987. Om namnet var detsamma då är okänt.

Fjärde generationen Backman; Peder, Örjan och Jonas, tog över företaget 1990. Bolaget sysselsatte då 17 personer.

Åren 1991-1996 moderniserades anläggningen på Öckerö med nya kontor och verkstadsbyggnader. 1997-98 byggdes anläggningen på Hönö (Berg & Johanssons gamla anläggning) ut för att underlätta produktionen på Öckerö samt höja kvaliteten på arbetet ytterligare. Under åren 2000-2001 har hamnen på Öckerö fördjupats till 6.5 meter samt en ny slip anlagts för fartyg upp till 900 ton. Kajer har byggts runt varvet samt planering för kommande nyetableringar av kajområden har projekterats.

Under våren 2006 flyttade företagets elverkstad, motorverkstad samt MarinWest’s verksamhet in i nyrenoverade lokaler (tidigare tillhörande Öckerö Båtvarv) efter att dessa anpassats till Ö-varvets behov.

Anläggningen på Öckerö har genom förvärv också utökats med ytterligare
26 000 m2 mark och vatten. Marken har gett möjlighet att samtidigt torrsätta ca 15 båtar/fartyg upp till 150 ton, vilket möjliggör större kapacitet speciellt vår- och sommartid.

Under 2009 byggdes en ny fartygshall större fartygshall för ökad möjlighet till inomhusarbeten med båtar/fartyg upp till 150 ton. Ett helt nytt projekt- och kontorscentrum ingick också i denna byggnad.

Idag sysselsätter företaget drygt 80 personer. Verksamhet bedrivs på Öckerö och Hönö och har breddats med en nybyggnadssida samt tillverkning och försäljning av trål och fiskevinschar. Företaget bygger idag en och annan fiskebåt i stål.

Företaget har idag personal i alla de yrkesgrupper som behövs för att serva kunder inom den kommersiella sjöfarten upp till 900 ton. Kundunderlaget är huvudsakligen Svenska fiskeflottan, Marinen, Kustbevakningen, kusttonnage, Strömma, Styrsöbolaget, Lots-Bogser flottan, Öckerö Kommun, Vägverkets färjor samt fartyg med Scania eller Caterpillar-motorer.

Ö-varvet ingår i en företagsgrupp vid namnet Öckeröborgen AB som totalt har 140 anställda. Ägare till företaget är fortfarande familjen Backman och i styrelsen i koncernens moderbolag sitter Johan Wilkens, Örjan Backman, Peder Backman och Jonas Backman.

Förutom Ö-varvet AB ingår även Maringruppen Karlskrona AB inklusive Hasslö Varv AB samt ett antal återförsäljare i Power House Holding AB i koncernen.

Förutom varvsverksamhet finns också en verkstad på Hönö där vinschar etc tillverkas, företaget sysslar med försäljning av trål- och fiskevinschar och säljer nautisk utrustning av olika slag. Företaget är i stor utsträckning ett underhålls- och reparationsvarv. De flesta större svenska fiskebåtar på Västkusten tycks besöka varvet med jämna mellanrum. Hasslö Varv  som startades 1927 och länge ägdes av familjen Olsson med ett 20-tal anställda har en liknande position på syd- och östkusten även om Marinen, Kustbevakning och Sjöfartsverket där är de största kunderna.

Ö-varvet har dock byggt ett antal fiskebåtar såväl som militära fartyg. Några av de båtar varvet byggt är:

GG 774 Clupea – Öckerö 1991, senare GG 430 Rödskär
GG 181 Västerland, Hönö, 1997, senare Mimer, finns idag i Tyskland.
GG 237 Marika, Hönö, 1998 , idag SIN 37 Linzy, Simrishamn
GG 787 Skandia, Öckerö, 1998, idag GG 370 Mercy, Hönö
GG 981 Ocean, Fotö,1998, idag GG 580 Marina, Hönö
GG 73 Ingun, Fotö, 1998
GG 392 Strannefjord, Öckerö, 2000, idag VG 392 Strannefjord, Träslövsläge
GG 781 Sandefjord, Fotö, 2000
GG 32 Danavik, Öckerö, 2001, idag GG 32 Tristan, Rörö
GG 70 Marie, Rörö, 2005
GG 29 Tristan, Rörö, 2005, idag GG 773 Signora, Fotö
GG 181 Västerland, Hönö, 2010

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!