TripleNine – äger också fiskerättigheter

Triple NineTripleNine med huvudkontor i Esbjerg och fiskmjölsfabrik i Thyborøn är en av Danmarks största fiskmjölsfabriker och fiskoljefabriker. Bolaget har också relativt stora innehav av fiskerättigheter i Danmark för framförallt brisling (skarpsill). De äger dock inga större fiskebåtar och deras fiskerättigheter i Danmark hyrs väl i huvudsak ut. Det finns också direkta personkopplingar mellan företagets danska verksamhet och ett par andra fiskeriföretag. Företaget har också fiskerättigheter i Chile och Namibia.

Andelssildeoliefabrikken a.m.b.a. bildades 1948 i Esbjerg, A/S Vestjysk Sildeolieindustri (VSI) år 1955 fiskmjöls och fiskoljefabriken Vesterhavet A/S i samma stad år 1960 och Thyborøn Andels Fiskeindustri (TAF) år 1955 i Thyborøn. Dessa företag är grunden för det företag som idag heter TripleNine och vars moderbolag är TripleNine Group A/S. De olika företagen fusionerade allteftersom:

1977
Thyborøn Andels Fiskeindustri (TAF) erhverver Rønland

1982
A/S Vestjysk Sildeolieindustri (VSI) og Vesterhavet A/S fusioneres ind i Vestjysk Fiskemelsfabrik a.m.b.a. som en del af den igangværende konsolidering i branchen.

1989
Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a. etableres som en fusion af Andelssildeoliefabrikken a.m.b.a. og Vestjysk Fiskemelsfabrik a.m.b.a. og bliver derved den eneste tilbageværende fiskemelsfabrik i Esbjerg.

1997
Hvidesande Fiskemelsfabrik (HVISA) erhverves af Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a.

2001
Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a. og Thyborøn Andels Fiskeindustri (TAF) fusionerer og bliver til TripleNine a.m.b.a. Virksomhedens nye navn og det nu velkendte 999 logo stammer fra det allerførste telefonnummer (999), der anvendtes af Andelssildeoliefabrikken a.m.b.a. da den blev etableret tilbage i 1948.

2013 fusionerades TripleNine med norska Vedde AS. Norska Koppernæs Gruppen är sen dess delägare i TripleNine Group vid sidan av danska ägare och företaget är sen en tid innan dess ett aktiebolag. 50% ägs Triple Nine Amba och 50% av Koppernæs Gruppen.

Idag har företaget dotterbolagen TripleNine Fish Protein A/S i Thyborøn, Vedde AS i Norge, Lota Protein SA i Chile, Triple Nine Mauritanie Sarl, Triple Nine Fish Protein South Africa Pty Ltd och 50% i Norsildmel AS i Norge. Det sydafrikanska företaget äger 49% i Paraclete Fishing Pty Ltd i Belize med fiskebåten Paraclete på 504 ton. Paraclete har Belize-flagg samt fiskerättigheter för taggmakrill i namibiska vatten. Lota Protein SA innehar för sin del 1,5% av fiskerättigheterna för taggmakrill, 2,4% av sardinrättigheterna och 2% av hokirättigheterna i Chile. I Danmark har TripleNine ett dotterbolag vid namn Fiskeriselskabet 2bis ApS som äger två mindre fiskebåtar för att kunna inneha fiskerättigheter. Dessa båtar är L 25 Aslan och E 99 (utan namn). Det handlar om två minibåtar som aldrig fiskar.

Fiskart och område, ägd kvotandel

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 6,8%
Tobis, 1,8%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 2,6%

TripleNine i Danmark köper huvuddelen av den fisk (industrifisk) de behöver till sin fiskmjöls- och fiskoljetillverkning men har alltså också investerat i fiskerättigheter som de sedan hyr ut till fiskare utan fiskerättigheter. Detta är säkerligen ett sätt att försöka garantera tillgång till råvara för företagets produktion. Även om företaget inte är en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark har företaget stor betydelse då det är en av de två stora köparna av industrifisk i Danmark. Dessutom har företaget inte helt obetydliga fiskerättigheter i Chile och Namibia samt fiskmjölstillverkning i Norge.

I styrelsen för Fiskeriselskabet 2Bis ApS sitter Peter Jensen, René Hovgaard Schmidt, Holger Lodberg och Søren Kristian Espersen. De tre förstnämnda sitter också i styrelsen för Triple Fish A/S där också Leif Knak (delägare i flera stora fiskebåtar) och Niels Arne Hounisen (Jette Kristine E 727 ApS) och Kent Sand Kirk (tidigare fiskeriminister, Jette Kristine E 727 ApS) sitter.

2014 hade TripleNine Group A/S en vinst på 153 miljoner DKK samt bokförda tillgångar på 827 miljoner DKK den siste december.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “TripleNine – äger också fiskerättigheter”

Kommentarer är stängda.