Kjærsgaard Hirtshals

Kjærsgaard Hirtshals A/S är ett av Danmark större fiskeriföretag vad det gäller konsumtionsfisk, dvs rundfisk (vitfisk) och plattfisk. Ägare av företaget är familjen Kjærsgaard var efternamn är taget efter en herrgård på NordjyllandTotalt har företaget tre fiskebåtar, HG 306 Tobis på 574 bruttoton, HG 169 Argus på 19 bt och HG 304 Trio på 3. De två senare är sannolikt bara båtar de äger för att kunna inneha lite större fiskerättigheter.

HG 306 Tobis är en modern häcktrålare som byggdes på Karstensens i Skagen år 2009 och det är Danmarks tonnagemässigt största konsumtrålare. Tobis är också försedd med frysanläggning och en mindre fabriksanläggning ombord i likhet med HM 555 Kingfisher, vilket är relativ ovanligt bland danska fiskebåtar. När nya HG 206 Tobis levererades ersatte den minst tre tidigare båtar:

John Kjærsgård er fisker i Hirtshals og ejer sammen med sin bror Niels Erik Kjærsgård fiskefartøjet HG 306 ”Tobis”. John og Niels Erik Kjærsgård er i øjeblikket ved at få bygget et nyt skib, som vil være Danmarks største konsumfartøj. Tidligere drev de to brødre tre skibe sammen med deres far. I dag driver de kun et skib, og det skyldes havdagesystemet, der regulerer det antal dage et fartøj må være på havet om året, og FKA-kvotesystemet (FartøjsKvoteAndele), som gør det muligt at overflytte kvoter fra et skib til et andet.

For at få mest muligt ud af fiskeriet blev kvoter og havdage for de tre skibe lagt sammen, samtidig med at yderligere skibe blev købt for at få større kvoter og flere havdage. Kvoterne og havdagene bruges i dag på HG 306 ”Tobis”. Fartøjets kapacitet er dog ikke stor nok til at fange den mængde fisk, som fartøjet har kvote til. Nye ”Tobis”, som brødrene er ved at få bygget, har større kapacitet end det nuværende, og med dette skib vil det være muligt at fange hele kvoten og derved få et mere optimalt udbytte af fiskeriet. Fartøjet giver ligeledes mulighed for at søpakke fangsten, hvilket kan give fisken en endnu højere kvalitet end det er muligt i dag.

Det ska dock noteras att de båtar som nya Tobis ersatt normalt inte fiskade samtidigt så antalet sysselsatta har inte minskat på samma sätt som antalet fiskebåtar.

Fiskart och område, andel av total FKA-kvot för arten

Torsk Nordsjön, 3,2%
Torsk Skagerak, 0,9%
Torsk västra Östersjön, 0,6%
Torsk östra Östersjön, 0,8%
Torsk DØX Östersjön, 0,6%
Tunga Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 0,2%
Rödspätta Nordsjön, 0,4%
Rödspätta Skagerak, 0,1%
Rödspätta Östersjön, 2,9%
Jomfruhummer (kräfta) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 0,4%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 0,3%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön norsk zon, 7,2%
Mørksej (Sej, gråsej), 8,3%
Kuller (kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 2,7%
Kuller (kolja) Nordsjön, 3,4%
Kulmule (kummel), 0,4%
Pigg- och slätvar, 0,1%
Havtaske (Marulk) norsk zon, 13,9%

År 2014 hade Kjærsgaard Hirtshals ett bruttoresultat på 13 miljoner DKK och bokförda tillgångar vid årets slut på 76 miljoner DKK. Antalet anställda var 15 personer år 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Kjærsgaard Hirtshals”

Kommentarer är stängda.