Kingfisher – en stor konsumtrålare

Ny Kingfisher ApS heter företaget som äger den stora demersala trålaren HM 555 Kingfisher på 467 bruttoton. Dessutom äger företaget den lilla kvotägarbåten ND 60 Lene Sara på 23 bt. Ägare av Ny Kingfisher ApS är Finn Leonhard Svendsen och Sven Gasberg Grønkjær. Kingfisher är en av de båtar som Greenpeace utsett till en monsterbåt i en mycket omdiskuterad rapport:

På listen over monsterbåde er også den danske bundtrawler HM 555 Kingfisher, fordi den overfisker, bruger bundtrawl, der ødelægger havbunden, har meget bifangst og et højt brændstofforbrug.

Det er tilmed en hårdt presset bestand af torsk i Nordsøen, som Kingfisher overfisker på. Ejeren sidder nemlig på den største del af torskekvoterne for Nordsøen og Skagerrak, og i 2013 hev Kingfisher 6,4% (rettet fra 8%, red.) af torskekvoten op fra Nordsøens hav.

Kingfisher er eksempel på de dybereliggende problemer i det danske kvotesystem, der favoriserer minoriteten af store fartøjer over de mange små, som har svært ved at få adgang til kvoter. Den ulige prioritering betyder, at bare 158 fartøjer står for hele 90 % af den samlede fangst i Danmark.

”Kingfisher er eksempel på et fartøj, der med sin destruktive måde at fiske på viser, at der er noget ravruskende galt i dansk fiskeri. Man ved, at bundtrawl er en af de mest ødelæggende måder at fiske på. Alligevel gøres der intet for få dette fiskeri væk fra havet. Tværtimod favoriseres det igen og igen. Som minister for fiskeri er Dan Jørgensen forpligtet af den nye EU-reform til at støtte det skånsomme fiskeri. Det bør han gøre ved blandt andet at give de skånsomme fiskere bedre adgang til kvoterne,” siger Hanne Lyng Winter.

Något som danska fiskare anser vara lögnaktigt och felaktigt:

Greenpeace skriver i en pressemeddelelse, at fartøjet Kingfisher overfisker torsk i Nordsøen. Det er på ingen måde tilfældet – ja, faktisk landede Kingfisher i 2013 under den tilladte mængde af torsk fra Nordsøen. Det fremgår blandt andet af tal fra NaturErhvervstyrelsen, der opgør danske fiskeres landinger.

Kingfisher er også med i et såkaldt kameraforsøg – det vil sige, at fiskeriet på fartøjet bliver dokumenteret. Dermed kan det fuldt ud dokumenteres, at fartøjet overholder de krav, der stilles til dets fiskeri – fx i forhold til om den fanger mere eller mindre end den tilladte kvote.

Grov anklage

Derudover anklager Greenpeace også det danske fartøj for, at det ”ofte bryder loven i jagten på store fangster”.

– Det er en meget, meget grov anklage. Det er sådan i dansk fiskeri, at man kan retsforfølges for brud på loven, og det er ikke tilfældet for Kingfisher. Det er altså med andre ord ren og skær løgn fra Greenpeace, siger Svend-Erik Andersen.

Han mener, at der tværtimod er meget positivt at fortælle om Kingfisher, der er hjemhørende i Hanstholm.

Fartøjet bidrager således med en stor omsætning til auktionen og fisk til forarbejdningsindustrien i lokalsamfundet – ligesom fartøjet giver beskæftigelse til håndværkere, der servicerer fartøjet.

– Kingfisher er et fartøj, der tænker meget fremadrettet og forsøger at levere fisk med stor kvalitet. Det skaber omsætning og vækst i et område, hvor der ellers er få arbejdspladser, og det bør ejerne få ros for, siger Svend-Erik Andersen.

Efter kritik följde Greenpeace upp rapporten med ett blogginlägg:

Vi fremhæver også som et af de 20 fartøjer bundtrawleren Kingfisher, som et af de 20 eksempler på det skadelige fiskeri – den kritik fastholder vi.

Fiskeritidende skriver, at vi er gal på den, da vi skrev, at Kingfisher har fisket næsten 8% af den danske torskekvote i Nordsøen i 2013. Vi beklager fejlen.

Det korrekte tal er 6,4 procent.

Kingfisher landede i 2013 7,7 % af de registrerede danske FKA-landinger af torsk fra Nordsøen.

[…]

For eksempel skriver EU-Kommissionen i sin meddelelse for fiskerimuligheder for 2015 (ikke gældende for de pelagiske bestande), at: ” Sej, rødspætte, kuller og jomfruhummer i Skagerrak og Fladen Grund befiskes på niveauer, der er i overensstemmelse med MSY.

Alle andre bestande er enten overfiskede, eller deres tilstand kendes ikke”. Så overfisket, eller overfiskeri, er altså ikke kun knyttet til, at man holder sig inden for sine kvoter, men også for hvordan en bestand fiskes.

[…]

Vi har ifølge Kingfishers ejer taget ”det forkerte skib ud”. Det mener vi ikke, vi har! I en rapport fra DTU Aqua fremgår det, at bundtrawlfiskeri efter bl. a. torsk rangerer højt i forhold til påvirkningen af naturen i havet. Det gør de pga. bundkontakt, bifangst og udsmid. Bundtrawlsfiskeriet er af Miljøministeriet vurderet til at være en hovedårsag til, at Danmark ikke kan leve op til EU-forpligtigelsen om ” god miljøtilstand” i vores havområder.

I 2011 vurderede DTU Aqua, at bundtrawlerne medfører 10 gange mere udsmid end passive redskaber.

Vad som är sant är dock att Kingfisher är den störste innehavaren av fiskerättigheter till konsumtionsfisk (FKA), kanske i viss konkurrens med Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S). Detta gäller rundfisk (vitfisk), men inte plattfisk där istället Tamme Bolt sannolikt är störst, i konkurrens med familjen Kloster (L 510 St. Anthony). Dessutom är det så att ett fåtal båtar står för större delen av fångsterna, men så är det i alla fiskerinationer och är inget speciellt för Danmark. Dessutom spelar det ingen roll om det finns individuella överförbara fiskerättigheter eller ej. Det är likadant överallt.  Antalet fiskebåtar har minskat mycket kraftigt även i länder som Norge där överförbara fiskerättigheter saknas.

Fiskerättigheter FKA, fiskart och område, andel av total kvot 

Torsk Nordsjön, 4,3%
Torsk Skagerak, 0,3%
Torsk västra Östersjön, 5,7%
Torsk östra Östersjön, 7,1%
Torsk DØX Östersjön, 5,7%
Mørksej (Sej, gråsej), 10,2%
Kuller (kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 9,7%
Kuller (kolja) Nordsjön, 18,4%
Kulmule (kummel), 2,1%
Pigg- och slätvar, 5,6%
Havtaske (Marulk) norsk zon, 8,2%

Genom att företaget har två båtar så har reglerna om maximal andel av en viss kvot kunnat kringgås. Kingfisher fiskar med bottentrål vilket är en av anledningarna till att båten kritiserats så hårt av Greenpeace. Dessutom har Kingfisher frysanläggning ombord, vilket inte är så vanligt bland danska fiskebåtar även om de flesta stora demersala trålare som ägnar sig åt fiske av konsumtionsfisk (konsumfiske) tycks ha det. Siffrorna om fiskerättigheter anger andel av total kvot inom FKA-området, något som gäller alla inlägg om stora danska fiskeriföretag och deras fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Kingfisher – en stor konsumtrålare”

Kommentarer är stängda.