Hajsläppet 2015

Måndagen den 3 augusti är det hajtema hela dagen på Havets Hus i Lysekil och kl 14 släpps märkta småfläckiga rödhajar ut i havet utanför akvariet. Småfläckig rödhaj var tidigare rödlistad och kunskapen om arten är knapp. Hajsläppet är en del i Havets Hus arbete för att bevara livet i havet och som också sker genom att vi informerar om olika arter och deras betydelse, den biologiska mångfalden och om hot som finns för havsmiljön.

Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj.

Småfläckig rödhaj är en svensk hajart som minskat drastiskt. I dagsläget är det är helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj i svenska vatten men det är viktigt att fiskare som får upp den fortsätter att rapportera förekomsten av arten. All information om arten sammanställs av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

I år är det två hajar som kommer att släppas ut i havet, en hona och en hane.

Hajsläppet är en del i Havets Hus arbete för att bevara den biologiska mångfalden i Västerhavet. Havets Hus arbetar även med att informera om olika arter och deras betydelse, samt om hot som finns för havsmiljön. Småfläckig rödhaj är idag klassad som livskraftig men kunskapen om arten är fortfarande knapp. Detta vill Havets Hus råda bot på genom att återinplantera märkta småfläckiga rödhajar i havet.

Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU (tidigare Fiskeriverket) satt ut över 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckig rödhajs levnadsvanor och att öka antalet hajar i vårt område. Vi har hittills fått reda på vart fyra stycken hajar begett sig, en hade simmat ända in till Saltkällefjorden och en annan hade simmat till Fjällbacka. Båda två fick fortsätta livet i havet. Den tredje återfanns tyvärr död på andra sidan fjorden. Vi har också fått rapport från Norge, där man i våras hittade en av våra hajar död i Ringshaugstranda i Tønsberg kommune i Vestfold. Genom hajens Id märkning kunde vi se att den släpptes från Havets Hus 2005. Det finns också uppgifter på att dykare sett två stycken vid Släggö utanför Havets Hus men de är inte identifierade.

I 13 år har Havets Hus i Lysekil arbetat med utsättning av småfläckig rödhaj, nytt för i år är att det sker i samarbete med Världsnaturfonden WWF och representaner för WWF deltar även under dagen med en föreläsning för allmänheten och deltar i en paneldiskussion. Samarbetet möjliggör också att ett liknande projekt för den hotade knaggrockan startats upp. WWF ger stöd till åtgärder som vidareutvecklar arbetet med uppfödning och utsättning samt informationsspridning om situationen för världens hajar. Detta stöd möjliggör för Havets Hus att starta ett forskningsprojekt med avsikt att kartlägga genetiken hos både småfläckig rödhaj och knaggrocka i nordiska vatten.

Njord/Havets Hus i Lysekil AB

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!