De västjylländska hamnarna håller fast vid fisket

De traditionella fiskehamnarna på Jyllands västkust håller fast vid fisket som grund för sin existens och tillväxt, men vill komplettera med nya nischföretag för att säkerställa fortsatt utveckling och tillväxt av hamnarna och de omgivande samhällena. De nordligaste av de jylländska västkusthamnarna är också mycket viktiga hamnar för svenska fiskare och förstås för svenskägda fiskebåtar med dansk flagg.

Hirtshals hamn

Hirtshals hamn Bild: Hirtshals Havn

Det var de tydliga signalerna när de sex västkusthamnarna samlades på årsmöte i Hirtshals. Samtidigt som hamnarma arbetar målinriktat för att stödja en positiv utveckling i fiskeribranschen, så ser hamnarna motsvarar möjligheterna att skapa ytterligare tillväxt och innovation genom att utveckla nischverksamheter, som bygger på varje hamns geografiska möjligheter samt lokalt uppbyggda kompetensområden och varumärken.

De sex fiskehamnarna hanterar idag omkring 90% av den danska fisklandningarna har alla hamnar men har också utvecklat nya perspektiv och nischföretag. All hamnarna planera för en utvecklingen av verksamheten. Under åren 2014 – 2016 kommer hamnarna i Thyborøn, Hvide Sande, Skagen och Hirtshals att byggas ut.

Vid årsmötet i Hirtshals var styrelserna och ledningarna i Thyborøn, Skagen, Hanstholm, Hvide Sande, Thorsminde och Hirtshals hamnar samlade för att diskutera frågor som berör hamnarna i allmänhet och hur hamnarna gemensamt kan främja en positiv utveckling i förhållande till fiskeindustrin, som fortfarande är den ledande och ofta huyvudsakliga inkomstkällan för de flesta av hamnarna.

För att göra driften av fiskehamnarna mer förutsägbart och även för att säkerställa hamnarnas kunder – fiskeriflottan – det bästa möjliga ramvillkor vill portarna till förutsägbarheten i fiskereglering är märkbart bättre. Fiskehamnarna vill att justeringar av kvoterna meddelas till hamnarna i tid för att verksamheten för varje fartyg och fiske kan planeras optimalt. Till exempel visade offentliggöranden av årets tobiskvoter och territoriella indelningar tydligt att fisket varken ekonomiskt eller praktiskt optimalt.Västkusthamnarna efterlyser därför politisk insats när det gäller regleringen av fisket – inklusive besked om kvoter – så att de förutom att reglera för ett hållbart fiske också kan användas för att stödja de optimala förhållandena för praktisk och ekonomisk planering yrkesfisket.

Fiskehamnarna hanterar årligen också större mängder avfall som tas upp ur havet i samband med fisket och som hamnarna är skyldiga att ta emot. Västkusthamnarna är intresserade av att få ett samarbete med staten på ett enkelt sätt och utan byråkratiska system för att lösa denna gemensamma miljöutmaning. Hamnar påförs idag avgifter i samband med omhändertagandet av avfallet som produceras av andra, och det är i motsättningen till den princip som gäller, nämligen att förorenaren ska betala. I framtiden ser hamnarna en modell där de fortsätter att själva hantera de egna avfallet, medan det finns en total eller partiell befrielse från avgift för det avfall som produceras av andra än fiskare och hamnar.

Med på mötet för västkusthamnarna var också hamnbranschorganisationen Danske Havne som representerades av direktör Gitte Lillelund Bech. Hon menade bland annat att det var positivt att hamnarna på den Jylländska västkusten satte fokus på de totala ramarna kring deras verksamhet inför framtiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!