Svartmunnad smörbult ökar kraftigt i Östersjön

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult

SLU:s årliga provfiske i Stockholms skärgård gav 61 svartmunnade smörbultar. År 2013 och 2014 hittades bara enstaka exemplar. Samma ökning sker i Karlskrona skärgård och längs den Baltiska kusten. Fisket på tångräkor kan påverkas negativt av ökningen.

I Gdanskbukten i Polen är den nu den vanligast förekommande kustnära fiskarten och i Danmark fångas flera ton svartmunnad smörbult årligen.

Eftersom den svartmunnade smörbulten sätter i sig stora mängder småräkor befarar man att fisket på tångräkor i Östersjön påverkas negativt. Även våra bottenlevande arter, som tånglake och skrubbskädda, kan påverkas negativt på grund av konkurrens om lekplatser och föda.

Arten som kommer från Svarta havet och Kaspiska havet dök upp i Polen första gången 1990. Sedan dess har den spridit sig i Östersjön. Första förekomsten i Sverige var 2008 i Karlskrona. År 2010 kom rapporter från Karlshamn, Göteborg och Visby. 2013 nådde den Bråviken och Stockholms skärgård. SLU, institution för akvatiska resurser, genomför årliga provfisken längs den svenska kusten, i många av våra vattendrag samt i många sjöar från Lappland till Skåne.

– Liksom med alla invasiva arter är det mest effektivt att ”mota Olle i
grind”, säger Ann-Britt Florin, forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Det är svårt att göra något åt arten när den väl etablerat sig. Möjligtvis skulle riktat fiske eller stärkta rovfiskbestånd kunna begränsa smörbultens effekter. Att begränsa vidare spridning är också önskvärt.

Det enda rimliga är att det fiskas mer svartmunnad smörbult. Den kommer sannolikt inte att kunna utrotas, men genom hårt fiske kan mängden sannolikt begränsas. Det rä en bara amtfiske så om kustfiskare på den svenska Östersjökusten började fiska svartmunnad smörbult istället för utrotningshotad ål eller annan fisk vore mycket vunnet. Bra för yrkesfisket, bar för ålen, bra för naturen med färre svartmunnade smörbultar osv. Kanske är förekomsten av svartmunnad smörbult också bra för torskbestånden då den invasiava fiskarten är bra mat för torsk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!