BSAC oroade över Östersjöavtalet 2016

Det är inte bara danska fiskare som är djupt oroade över det fiskeavtal för Östersjön som ministerrådet överenskom med EU-kommissionen i slutet av oktober. Många andra fiskeriorganisationer har nu via Baltic Sea Advisory Council (BSAC) – uttryckt sin oro för läget till både EU-kommissionen och EU: s medlemsstater runt Östersjön.

Det har skett i form av ett brev som ordföranden i BSAC, svensken Reine Johansson, skickade i veckan. Innehållet i skrivelsen hade tidigare beslutats vid ett styrelsemöte i BSAC, som hölls i Köpenhamn.

BSAC uttrycker i brevet särskild oro över beslutet att flytta och förlänga fiskeförbudsperioden så att det år 2016 kommer att gälla områdena 22 till 24 och vara från mitten av februari till slutet av mars – allt i allt sex veckor.

– Vår oro är att detta beslut fattades sent i processen, utan vetenskaplig motivering och en noggrann genomgång av effekterna för fisket – särskilt för det småskaliga fisket i Östersjön, vilket utgör grunden för beslutet att skriva brevet från BSAC till EU-kommissionen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!