Grönland har skrivit fiskeriavtal med flera länder inför 2016

Grönland har kommit överens med Färöarna och Norge om fiskeriavtal inför 2016. När det gäller avtalet med Färöarna får Grönland tillgång till mer sill och blåvitling i färöiska vatten:

Parterne har opnået enighed om Grønlands fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

I aftalen for 2016 forhøjes Grønlands kvote på sild i færøsk farvand med 400 tons til 2.500 tons sild.

Grønlands adgang til at fiske sin internationale blåhvilling kvote i færøsk farvand fastholdes i lighed med tidligere år. Derudover har Grønland som noget helt nyt fået en blåhvillingskvote i færøsk farvand på 8.000 tons.
Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone udvides med 475 tons brosme og 475 tons torsk til linefartøjer i Østgrønland.

De eksisterende kvoter fastholdes, men ændres fra forsøgsfiskeri til regulært fiskeri. Yderligere har Færøerne fået tilladelse til at udføre et forsøgsfiskeri efter krabber udenskærs i Østgrønland.

Även med Norge har Grönland slutit avtal. Det nya avtalet är en förlängning på avtal som gällt sen 1992 och innebär mindre förändringar vad det gäller en del arter:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har indgået en aftale om fiskeri mellem Grønland og Norge for 2016.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 7. – 8. december 2015.

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Norge af 9. juni 1992 og vil danne grundlag for det grønlandske fiskeri i norsk farvand og det norske fiskeri i grønlandsk farvand i 2016.

Grønlands fiskeri efter torsk, kuller og sej i norsk farvand er fastholdt på sammen niveau som i 2015.

Hvilket betyder at Grønland fortsat kan fiske 3.500 tons torsk i Barentshavet samt 900 tons kuller og 700 tons sej.

Imens det norske fiskeri efter hellefisk og helleflynder i Østgrønland er reduceret med henholdsvis 100 tons og 60 tons. Til gengæld har de fået tildelt en brosme kvote på 200 tons også i Østgrønland.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!