Danska fiskare nöjda med kvoterna i Västerhavet inför 2016

EU:s fiskeministrar har kommit överens om nya kvoter för år 2016 som bloggen redan uppmärksammat. Den nya överenskommelsen innebär mycket kraftiga höjningar av kvoterna för räka i Skagerak och kräfta (jomfruhummer) i Skagerak och Kattegatt. Detta är i enlighet med ICES råd och inkluderar också en höjning på grund av den landningsskyldighet som införs från den 1 januari 2016. Kvoten för rödspätta i Kattegatt har dock minskat.

Förutom räka och kräfta gäller landningsskyldigheten också kummel (kulmule), kolja (kuller), rödspätta, äkta tunga och sej. Också för dessa arter har det blivit höjda kvoter. Dessutom har bifångstkvoten för torsk i Kattegatt höjts rejält, från 100 till 370 ton. Även torskkvoterna i Skagerak och Nordsjön har höjts.

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) som organiserar flertalet danska fiskare med undantag av de stora pelagiska båtarna är nöjda med de nya kvoterna för 2016:

– I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat får vi væsentlige kvoteforhøjelser for nogle af de vigtige arter for dansk fiskeri, konstaterer Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, der har fulgt forhandlingerne i Bruxelles tæt mandag og tirsdag og frem til afslutningen på forhandlinger ud på natten til onsdag.

Siden 2006 er gydebestanden af torsk i Nordsøen vokset, og det afspejles først nu i en forhøjelse af TAC.

– Jeg er dog glad for at de stadig flere torsk i Nordsøen nu også kommer til at kunne ses på det kvotegrundlag, den enkelte fisker får i 2016, siger Svend-Erik Andersen.

DFPO menar dock att kvothöjningarna för torsk i Kattegatt och när det gäller äkta tunga är för låga.

Den andra danska organisationen för fiskare, Danmarks Pelagiske PO (DPPO) verkar också i stort sett nöjda med de nya kvoterna, men inte lika nöjda som DFPO:

– Det er naturligvis tilfredsstillende, at der igen er adgang til Norsk farvand for atlantosild. Det er en adgang, der er købt og betalt med kvote. Der bør aldrig kunne sættes spørgsmålstegn ved den adgang, fastslår direktøren for Danmarks Pelagiske PO, Esben Sverdrup-Jensen, der repræsenterer de fartøjer, der fanger den atlantoskandiske sild.

Et af minusserne ved aftalen i Ministerrådet er blåhvilling. Aftalen for blåhvilling er uambitiøs og meget typisk for EU-Kommissionens forhandlingsevne, lyder det.

Den danska fiskeriministern Eva Kjer Hansen är för sin del också nöjd då den nya överenskommelsen om kvoter för 2016 enligt henne både innebär högre kvoter och ett mer hållbart fiske:

– Vi har fra dansk side fået en række vigtige punkter igennem i forhandlingerne, som sikrer et resultat, som er både økonomisk og biologisk bæredygtigt. En række vigtige kvoter kommer til at stige i 2016 til gavn for indtjeningen i dansk fiskeri. Samlet set er jeg derfor godt tilfreds med det resultat, jeg kommer hjem med fra Bruxelles, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!