Norskt företag ska designa SLU:s nya forskningsfartyg

Det norska företaget Skipsteknisk har fått uppdraget att ta fram det design- och konstruktionsmässiga underlaget till byggandet av SLU:s fartyg för miljöövervakning och fiskeriforskning. Avtalet skrevs på igår, 17 december 2015. Det underlag som avtalet gäller ska ligga till grund för upphandling av varv under hösten 2016.  

SLU Forskningsfartyg

Avtalet om fartygsdesign undertecknades av Skipsteknisks VD Hans Ove Holmøy och SLU:s inköpschef Susanne Afzelius. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Avtalet undertecknades av Skipsteknisks VD Hans Ove Holmøy och SLU:s inköpschef Susanne Afzelius. På plats vid mötet vid SLU i Uppsala fanns även representanter för SMHI, som tillsammans med SLU kommer att stå för merparten av den miljöövervakning och forskning som fartyget ska användas till.

Åke Dagnevik, SLU:s fartygskonsult, ser ljust på fortsättningen:

– Det här kommer att bli bra för SLU. Skipsteknisk är världsledande när det gäller den här typen av fartyg, och har vana vid samarbeten med statliga myndigheter. Att det är lågkonjunktur i varvsindustrin kan också vara en fördel när det så småningom blir dags att upphandla varv.

Speciellt med denna typ av fartyg är t.ex. att de ska vara mycket tystgående och ha minimal bubbelbildning vid framfart, för att inte störa vid ekolodning. Detta kräver bland annat att kraftöverföringen sköts av elmotorer och att bogpartiet har rätt utformning.

Skipsteknisks VD Hans Ove Holmøy är glad över att få konstruera Sveriges nya miljöövervaknings- och forskningsfartyg:

– I den här typen av projekt får vi utnyttja företagets fulla kompetens, då det är ett kombinerat fiske- och forskningsfartyg. Vi har konstruerat liknande fartyg tidigare, men varje fartyg ”skräddarsys” efter kundens speciella önskemål.

Underlaget ska vara klart i september 2016, och upphandlingen av varv ska enligt planen vara klar före jul 2016. Fartyget beräknas vara färdigt för en premiärtur i slutet av 2018. Skipsteknisk har tidigare erfarenhet av utveckling av den här typen av fartyg. Just nu byggs ett som de konstruerat på ett varv i Spanien:

Oppdraget innebærer design og utvikling av et fiskeriforskningsfartøy, samt teknisk oppfølging under bygging av skipet. Fiskeriforskningsskip er et av hovedsatsning- sområdene til Skipsteknisk, og kontrakten ansees derfor som svært strategisk viktig i tillegg til at den sikrer arbeid i en periode der andre segmenter har lav aktivitet. Arbeidet med utvikling av det nye fartøyet vil starte opp omgående på nyåret, og pågå i første omgang frem til høsten 2016.

I samme periode vil forberedelser til internasjonalt verftsanbud bli gjennomført, og SLU’s plan er å signere kontrakten med verft innen utløpet av 2016.

Funksjonskravene til fartøyet som skal utvikles sammenfaller på mange områder med kravene til nye «Dr. Fridtjof Nansen» som Havforskningsinstituttet i Bergen for tiden har under bygging i Spania. Også dette fartøyet er utviklet av Skipsteknisk AS, og de samme strenge kravene til for eksempel lav undervannsstøy skal legges til grunn for SLU’s fartøy.

Dr. Fridtjof Nansen

Dr. Fridtjof Nansen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!