Nya regler för sillen i norra Östersjön

I norra delen av Östersjön, dvs Bottenhavet och Bottenviken eller på det formella fiskeregleringspråket, zonerna 30 och 31 fördelas och förvaltas sillfisket (strömmingsfisket) på ett speciellt sätt. En del av kvoten fördelas som individuella överförbara fiskerättigheter och en del är avsatt för fritt fiske för alla båtar som inte fiskar pelagiskt i nåt annat område. 2015 var dessa två kvoter på 10 000 ton vardera. Den totala svenska kvoten i området var 28 547 ton. Det verkar som om 8 000 ton inte ens tilldelats nån  vilket förstås lett till att hela den svenska kvoten i området inte fiskas upp.

Anledningen till den nu aktuella fördelningen är att fiskets organisationer vid tidpunkten för införandet av det pelagiska systemet vill ha det på detta vis. De huvudsakligt berörda fiskeriorganisationerna, Gävlefiskarnas PO (GFPO) och Swedish Pelagic Federation PO (SPF) har nu dock ändrat uppfattning och begärt förändringar av regelverket.

Den fria kvoten för båtar som inte fiskar pelagiskt på annat håll har fiskats av lokala mindre båtar, lokala större båtar (exempel GE-49 Sette Mari), torskfiskebåtar utan pelagiska rättigheter på annat håll (exempel GG-44 Runavik) och lokala siklöjetrålare. Reglerna har också medfört vissa problem då lokala fiskebåtar som fiskar pelagiskt i området vid isläggning brukat gå längre söderut till isfritt vatten för att fiska. Detta är med nuvarande regelverk inte tillåtet och har förorsakat att dessa båtar istället ligger stilla delar av året,

Det förslag som Havs- och vattenmyndigheten nu presenterat för att ändra på reglerna för fisket går i korthet ut på att kvoten ska fördelas på fyra olika delar:

  1. Kustkvot för fiske med passiva redskap samt för trålare mindre än 15 meter
  2. Fiskebåtar med individuella fiskerättigheter
  3. Individuella årliga fiskemöjligheter för trålare på minst 15 meter
  4. Extra regional tilldelning för fiskebåtar med individuella fiskerättigheter och som endast fiskar i Östersjön och landar i Östersjöhamnar

Även skarpsill kommer att ingå i det nya fördelningssystemet då en mindre mängd fångas som bifångst i sillfisket. I övriga Sverige är gränsen för trålare som får fiska på kustkvoten 12 meter, men förslaget på 15 meter i Bottenhavet och Bottenviken är framförallt till för att siklöjetrålare ska kunna fiska sill och kunna landa den sill de får som bifångst.

De som idag har individuella fiskerättigheter i området påverkas inte av förändringen när det gäller fördelningen av den fria kvoten. Tilldelningen av individuella fiskerättigheter enligt punkt 3 ska sek på basis av fiskehistorik bland de båtar som enbart fiskat pelagiskt i norr Östersjön och ingen annan stans.

Tills vidare föreslår Havs- och vattenmyndigheten att fördelningen av den tidigare fria delen av kvoten i norra Östersjön fördelas årsvis för att från 2019 ingår i det vanliga pelagiska systemet med fiskerättigheter om gäller i 10 år vad de individuella fiskerättigheterna anbelangar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!