Fiskare vill öppna stängda områden i Kattegatt

Under 2009 infördes fiskeregleringar i delar av Kattegatt i syfte att skydda torsken. Bland annat stängdes ett stort område i södra Kattegatt helt för fiske, och åtgärderna kan ha haft en positiv effekt på fiskbestånden. Men det finns egentligen inga belägg för att så är fallet. Däremot vet vi att trålfiskeförbud har positiva effekter på lång sikt. i Öresund har trålfiske varit förbjudet sen 1930-talet. Där finns betydligt mer livskraftiga torskbestånd än någon annan stans runt Sveriges kuster.

Kattegatt

Rött område: permanent fiskeförbud, grönt område: endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna. All trålning förbjuden lekperioden 1 jan-31 mar. Blått område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 jan-31 mars, gult område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 feb – 31 april.

Trots de uppenbara fördelar trålfiskeförbud har för miljön i havet och fiskbestånden vill både danska och svenska fiskare öppna upp för fiske i det område i södra Kattegatt som är stängt för fiske:

Såvel de danske som de svenske fiskere har fået nok af den måde, som de danske og svenske myndigheder forvalter de lukkede områder i Kattegat. De mener, at den fortsatte lukning af områderne er udtryk for grov uansvarlighed i forhold til torskebestanden og opfordrer på det kraftigste til, at Område 3 af de lukkede områder med det samme bliver åbnet for fiskeri i tre ud af fire kvartaler.

Det fremgår af et brev, der er sendt i fællesskab fra Danmarks Fiskeriforening PO og Sveriges Fiskares Riksförbund til Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark henholdsvis Näringsdepartementet i Sverige. Her bliver der argumenteret for, at det vil være helt på linje med anbefalinger, der fremgår af den flere år gamle evaluering, der er lavet for områderne.

Det förefaller mig som om förslagen från fiskeriorganisationerna som de presenteras utåt inte innebär någon egentlig förändring förutom att de verkar vilja öppna upp ett område för fiske med trål utan rist under de perioder som torsken inte leker (det verkar vara skillnad på numreringen som fiskeriorganisationerna använder och den som finns på kartan).

Ett problem med fiskeförbudet i södra Kattegatt är att det bara gäller svenska och danska fiskare. Tyska fiskare kan fiska hur de vill i området. Det innebär att det inte är ett totalt förbud och att förbudet förlorar legitimitet bland danska och svenska fiskare. När Danmark nu vill införa och inför andra områden, inom ramen för Natura 2000, med fiskeförbud som gäller alla fiskare har därför de danska och svenska fiskeriorganisationerna intensifierat sina krav om att öppna upp området i södra Kattegatt. De menar bland annat att stängningarna inte innebär maximalt skydd för torsken samtidigt som de skapar stora olägenheter för kräftfiskarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ett svar på “Fiskare vill öppna stängda områden i Kattegatt”

Kommentarer är stängda.