Danmark vill öppna upp det stängda området i Kattegatt

Under flera år har det rått bottentrålsförbud och fiskeförbud i ett område i södra Kattegatt indelat lite olika områden med lite olika restriktioner. Förbuden gäller bara svenska och danska fiskare vilket innebär att tyska fiskare kunnat fiska i området utan problem. Syftet med fiskeförbudsområdet är att skydda Kattegattorsken.

Rött område: permanent fiskeförbud, grönt område: endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna. All trålning förbjuden lekperioden 1 jan-31 mar. Blått område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 jan-31 mars, gult område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 feb – 31 april.

Danska fiskare har länge krävt att fiskeförbudet ska upphöra och den danska regeringen tog i somras initiativ till att förhandla med den svenska regeringen om detta. Den danska regeringen har samtidigt för avsikt att freda helt andra områden i Kattegatt från bottentrålning. Något om danska fiskare kraftigt motsatt sig. Som kompensation för dessa ny fredningar har nog den danska regeringen tänkt sig att kunna öppna upp fisket i det stängda området i södra Kattegatt.

Sen några år tillbaka finns det betydligt mer torsk i Kattegatt än det funnits på länge. Orsaken till detta är inte helt klarlagd och även om forskarna tror att fredningen av området i södra Kattegatt varit en bidragande orsak är det få som vet detta. När det gäller torsken i Skagerak som ökat kraftigt i mängd så hävdar forskarna att det inte rör sig om lokalt lekande torsk utan om nordsjötorsk.

Om forskarna har rätt om torsken i Skagerak är väl den sannolika orsaken till ökningen i Kattegatt också en ökad mängd nordsjötorsk som periodvis uppehåller sig där. i så fall har det skyddade området inte haft nån betydelse alls för just torskbeståndet. Det finns alltså ingen grund för det som länsstyrelserna i Halland och Skåne hävdar, att det skyddade området i södra Kattegatt bidragit till att torskbeståndet i Kattegatt börjat återhämta sig. Det kan vara så, men ingen vet egentligen.

Om det är som länsstyrelserna och en del forskare tror, dvs att det stängda området i södra Kattegatt varit väsentligt för torskens återhämtning i Kattegatt så har väl forskarna sannolikt fel om Skagerak när de hävdar att ökningen av torsken där inte alls handlar om lokala lekbestånd.Tyvärr vet vi inte vad som verkligen är sant och en viss extra försiktighet måste därför även råda i framtiden.

Forskare vid SLU vill ha ett fortsatt skydd för området oavsett anledningen till torskens begynnande återhämtning:

För att få veta hur väl det fredade området faktiskt fungerar provtrålar forskningslaget tre gånger om året. Och de första åren hände egentligen ingenting. Men för något år sedan började fiskare plötsligt rapportera att de fick torsk igen. Och forskningsteamet upptäckte precis samma sak när de var ute och provtrålade.

Men eftersom Kattegatt också får torsk från Nordsjön och västra Östersjön är det svårt att veta exakt hur stor ökningen av just Kattegattbeståndet är. Men om något år ytterligare tror forskarna att ökningen är så stor att de kan räkna mer exakt på hur stor förbättringen har blivit.

Nu hoppas Joakim Hjelm att området på ett eller annat sätt fortsätter att fredas också i framtiden. Dels för att det är viktigt för torsken i sig, dels för att det nu är det enda området i stort sett hela Europa som har bottnar som inte har förstörts av bottentrålning.

Det är också välkänt att lokalt lekande torskbestånd må bra av skydd. Det visar inte minst situationen i Öresund där totalt trålförbud funnits sen 1930-talet. I Öresund finns ett mycket livskraftigt torskbestånd med många stora torskar. Erfarenheterna från Öresund borde kunna leda till att fiske med alla redskap utom bottentrål borde kunna accepteras i hela det skyddade området utan negativa konsekvenser för torskbestånden. Däremot tycker jag nuvarande förbud och restriktioner kring fiske med bottentrål bör bibehållas. Samtidigt kan torskkvoterna ökas i Kattegatt och Skagerak för att möjliggöra utökat torskfiske i de områden där det är tillåtet. Detta är dessutom något som är nödvändigt om blivande utkastförbud (landningskyldighet) ska kunna fungera.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland motsätter sig dock kraftfullt och av en mängd skäl ett minskat skydd för det stängda området i södra Kattegatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!