Lindholmens guanofabrik (Gullmarns AB)

Lindholmen är ett vanligt ö-namn. Den här beskrivna ön med guanofabrik ligger i Dragsmarks socken som i huvudsak ligger i Uddevalla kommun men sitter i praktiken ihop med Skaftö och tillhör därför Lysekils kommun idag. Norr och väster om ön ligger Gullmarn, öster om ligger Getvikssund med Oxevik och Hultås på fastlandssidan och söder om ligger Skaftö.

Lindholmen

På Lindholmen byggdes år 1895 en guanofabrik av bolaget Gullmarns AB. Verksamheten hade i likhet med många andra guanofabriker på denna tid problem med lönsamheten. 1898 omvandlades därför bolaget till AB Gullmarns lim- och benmjölsfabriker. Eventuellt var det ett helt nytt bolag som bara övertog fabriken på Lindholmen.

gullmarn_lindholmen

Gullmarns lim- och benmjölsfabrik, troligen runt år 1900.

En reklambroschyr för Gullmarns AB och deras guano finns också tillgänglig på nätet. Läs den gärna..

Gullmarns lim- och benmjölsfabrik kom obestånd och övertogs av Örebro Enskilda Bank 1908. Till fabriken hörde 22,5 ha av norra delen av Lindholmen. Fastigheten såldes av banken till Ivar Muntzing (grosshandlare med firman Ivar Müntzing & Co i Göteborg) och direktören Albert Carlander (Munkedals AB) i december 1908 och de övertog fastigheten år 1909. Ett  år senare sålde dessa till Fil. Doktor Gustaf Ekman från Göteborg. Han betalade 24 000 kronor för de 22,5 hektaren jämte alla på fastigheten befintliga byggnader med undantag av ett torp som ägdes av Pontus Johansson. 1914 köpte Gustaf Ekman resten av Lindholmen för 3 100 kronor av staten.

Gustaf Ekman hade därefter hela ön som sommarö. Jordbruket arrenderades ut och siste arrendatorn flyttade från ön i mitten av 1960-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!