Tidigare fiskeriansvarig på Greenpeace har fått jobb hos Fishsec

Jan Isaksson

Jan Isaksson

The Fisheries Secretariat (Fiskesekreteriatet) ellr som det kallas, Fishsec, har anställt en ny chef som tidigare arbetat för Greenpeace. Det är Greenpeace så kallade havsexpert Jan Isaksson som blir ny verksamhetschef på Fishsec. Han ersätter Wendy Broadgate. Organisationen är i dag tre personer stark och den har WWF, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna som finansiärer. Jan Isaksson börjar sitt nya arbete den 7 mars.

Enligt uppgifter i media från honom själv uppmanades han att söka jobbet av två olika styrelseledamöter i Fishsec. Styrelsen i Fishsec består av Ellen Bruno (ordförande) och Sara Fröcklin från Naturskyddsföreningen), Markus Lundgren (viceordförande) och Anders Karlsson från Sportfiskarna samt Inger Näslund och Jenny Fors från WWF Sverige.

Jan Isaksson uppger i Dagens Opinionuppger att fiskeförvaltningen i Östersjön, som är Fiskesekreteriatets fokus, är viktig för hela EU eftersom kvoter och andra beslut tas först för just Östersjön. Han menar att beslut som rör fisket i Östersjön ofta blir prejudicerande för övriga EU, fattas det bra beslut om Östersjön blir det ofta bra i övriga länder också-

Just nu handlar det  fleråriga förvaltningsplanen för fiskbestånden i Östersjön. Det är första gången som EU ska anta en långsiktig plan för ett fiskbestånd. Fiskeriministrarna vill dock enligt Jan Isaksson gärna sätta kvoter som är högre än vad som forskarna anser är långsiktigt hållbart. Han fortsätter:

– EU-politik formas till stor del i implementeringen av besluten. Politikerna levererar ett ramverk som ofta sträcker sig från ”ganska bra” till ”ganska dåligt”, hur de slutgiltiga reglerna ser ut bestäms först när de förverkligas. Det sker just nu i fiskeripolitiken. En viktig uppgift för Fiskesekreteriatet blir att se till att EUs fiskeripolitik i praktiken blir bra för havsmiljön och levererar ett långsiktigt hållbart fiske.

Tyvärr är Jan Isaksson också lite som fiskerministrarna i EU-länderna. Fast han överdriver ofta åt andra hållet. Han har historiskt gärna visat sig vilja avvika från långsiktiga förvaltningsplaner genom att minska tillgängliga kvoter mycket kraftigare än de cirka 15 procent som förändringarna bör hållas på mellan två år för att inte orsaka för stora problem för yrkesfisket.

Stora ändringar i kvoter slår främst mot de småskaliga fisket som ofta inte har de ekonomiska marginaler som behövs för att klara det, ofta förhindras av den krångliga och petiga lagstiftningen att fiska andra arter än de som får nedskurna kvoter och dessutom inte heller kan flytta fisket till nån annan plats.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!