HaV ger tre miljoner kronor till att utveckla nya selektiva fiskeredskap

Fyra projekt för att utveckla mer selektiva fiskeredskap får totalt drygt tre miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, enligt ett pressmeddelande.

– Syftet är att få mindre bifångster i yrkesfisket, både genom att mindre mängd oönskad fisk fångas och att överlevnaden av icke önskad fisk ökar. Flera av projekten syftar också till att undvika sälskador på fisken, säger Malin Skog, fiskebiolog på HaV, i ett pressmeddelande.

Trålning

Bild: Jan-Erik Johansson

I EU:s gemensamma fiskeripolitik är fiskare skyldiga att ta i land all fisk man tar upp med vissa undantag. Landningsskyldigheten innebär att alla fångster ska registreras samt i de flesta fall tas i land och räknas av från kvoterna. Fiskar som är för små får inte säljas direkt till människoföda. De nya reglerna ska driva på utvecklingen mot ett mer selektivt fiske och leda till pålitligare fångstuppgifter. Reglerna införs stegvis mellan 2015 och 2019 för stora delar av det kommersiella fisket i EU:s vatten.

HaV har ett regeringsuppdrag att utveckla selektivt fiske för att uppfylla de nya kraven. En del i detta arbete är att under fyra år fördela totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske

– Vi har gett SLU, Institutionen för akvatiska resurser, i uppdrag att samla in förslag från näringen på olika projekt för att främja selektivt fiske och oönskad fångst. I fjol delade vi ut nästan 8,5 miljoner kronor till nio projekt, säger Malin Skog, utredare på enheten för forskning och miljömål.

Fjolårets projekt handlade bland annat om utveckling av burar för fångst av torsk och hummer, sik- och laxfälla, rist för utsortering av gråsej i sillfiske och rister vid fiske av torsk, och räkor. I mars kom SLU-sekretariatet kommit in med en ansökan om pengar till nya projekt och för att kunna fortsätta utveckla redskap som fick pengar i fjol.

HaV har nu beslutat att gå vidare med två av fjolårets projekt, utvecklingen av rist för att sortera bort sej för fiske i Västerhavet och ett försök med torskburar i Skåne och Blekinge. Sejristen är ett sätt att försöka undvika arten som bifångst i sillfiske. Försöket med torskburar syftar till att få bättre fångster, större storlek på torsken och att undvika sälskador.

– Vi ger också pengar till två helt nya projekt. Ett projekt handlar om utveckling av sälsäkra makrillburar för Västkusten. Det andra projektet handlar om att utveckla burar som ger möjlighet att fånga torsk och plattfisk i södra Östersjön, säger Malin Skog.

– Senare i år kommer vi att fördela ut pengar till fler projekt. Totalt ska vi i år fördela ut drygt nio miljoner kronor till projekt för ett mer selektivt fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!