Den stora bromsklossen – Havs- och vattenmyndigheten

När det gäller individuella överförbara fiskerättigheter skrev jag tidigare ett inlägg som kritiserade det förslag som Peter Olsson från SFPO gav sitt stöd till i en artikel och inslag i SVT Skåne. Detta då förslaget är helt otillräckligt. Det har visat sig att förslagets utformning främst beror på Havs- och vattenmyndigheten som bromsar och uppenbarligen inte vill genomföra ett förvaltningssystem som har möjlighet att fungera.  Det är obegripligt.

Det är myndighetens ansvar att skapa ett system som möjliggör ett fiske som bevarar fiskbestånden, ger yrkesfiskare möjlighet att leva på sitt arbete och skapa möjlighet för kustsamhällena att bevara en levande kultur.  Men det system som de ämnar föreslå och som i stort är identiskt med det Peter Olsson från SFPO presenterade i SVT Skåne duger inte till det.

Ett system där antalet båtar inte minskar innebär ett system som inte kan skapa långsiktigt hållbara bestånd av fiske. Det är ett system som inte ger möjlighet för yrkesfiskare att följa lagstiftningen eller att på ett legitimt sätt kunna försörja sig. Inte heller kommer ett sådant system att leda till att yrkesfiskarna får större inflytande över sitt jobb. Det system som Havs- och vattenmyndigheten för fram kommer inte att lösa några problem. Det kommer inte att vara tillräckligt, inte minska överkapaciteten som finns i fisket. Minskar inte antalet båtar så minskar inte överkapaciteten i fisket.

Men det är inte SFPO som är bromsklossen vilket var lätt att tro efter att ha läst artikeln eller sett inslaget i SVT Skåne. SFPO har vad jag förstår kommit så långt de kan trots att Havs- och vattenmyndigheten tycks göra allt de kan för att förhindra utvecklingen av system där yrkesfiskarna själva har kontroll och som faktiskt kan fungera för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Som jag ser det finns det dock ingen anledning frö SFPO att framstå som försvarare av ett system som inte kommer att fungera ordentligt. Det är bättre att säga att de i nuläget inte kan få fram ett bättre system och att förslaget trots sina begränsningar är ett steg i rätt riktning.

Men huvudproblemet är Havs- och vattenmyndigheten som inte tar sitt ansvar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!