Enhedslistens fiskeripolitik – förvirring om bottentrålning

Enhedslisten vill enligt sitt fiskeripolitiska program på sikt förbjuda bottentrålning. Bottentrålning är den vanligaste fiskemetoden i det småskaliga fisket. Det är alltså inte i första hand stora båtar som fiskar med bottentrål som Enhedslisten påstår. Det är istället i först hand små och medelstora fiskebåtar. Att förbjuda bottentrålning skulle alltså inte i huvudsak slå mot det storskaliga fisket utan mot det kustnära och småskaliga.

Bottentrålningens skadeeffekter överdrivs också väldeliga. På sandbottnar har bottentrålningen ingen skadlig effekt. På klippbotten och bottnar med mycket sten används inte bottentrålning. På lerbottnar har de samma effekter som jordbrukets plöjning av åkrar. Dvs de minskar den biologiska mångfalden. Ingen skulle komma på tanken att förbjuda plöjning inom jordbruket. Det är därför orimligt att tro eller anse att bottentrålning kan förbjudas helt utan att det får allvarliga samhälleliga konsekvenser.

Förbud mot bottentrålning skulle innebära att det vanligaste fisket i Kattegatt (jomfruhummerfisket) skulle förbjudas med allvarliga sysselsättningsmässiga konsekvenser för många små kustsamhällen och öar. Det skulle ge minskad sysselsättning istället för att säkra sysselsättningen i kustsamhällena.

Det är riktigt som Enhedslisten skriver i sitt fiskeripolitiska program att bottentrålning, speciellt jomfruhummerfisket (kräftfisket) normalt ger stora bifångster. Det går att komma till rätta med såna problem. I Sverige är det vanliga att kräfta (jomfruhummer) fiskas med en ristförsedd trål. Bifångsterna i såna trålar är mycket mindre än bifångsterna i de trålar danska fiskare använder. Det går med andra ord enkelt att komma åt bifångsproblematiken utan att helt förbjuda bottentrålning.

I Sverige är också 25% av kräftkvoten reserverad för fiske med burar (tinor). Sådant fiske ger inga skador på bottnar, är mycket selektiv och skonsamt. I Danmark finns idag inget burfiske alls. Att utveckla och skapa ett mer selektivt och skonsamt fiske i Danmark är med andra ord nödvändigt och ganska lätt. Med en sådan inriktning på fiskeripolitiken skulle Enhedslisten framstå som seriösa på fiskeriområdet. Nu framstår de istället som okunniga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Enhedslistens fiskeripolitik – förvirring om bottentrålning”

Kommentarer är stängda.