Bottentrålsförbud i Kattegatt

Svenska och danska miljöorganisationer är upprörda över att den danske ministern Esben Lunde Larsen vill ta bort området med bottentrålsförbud i södra Kattegatt. Det är en förståelig reaktion om det var allt den danska ministern ville. Men så är det inte.

Den danska regeringen har just beslutat att beskydda mycket stora områden i Kattegatt från bottentrålning. De områden som nu skyddats är områden med stora naturvärden och de är Natura 2000-områden i motsats till området i södra Kattegatt där bottentrålning idag är förbjuden eller delvis förbjuden. Med tanke på detta och för att inte fisket ska drabbas så hårt är det ganska förståeligt att den danska regeringen vill riva upp förbudet mot bottentrålning i södra Kattegatt.

Total omfattar de områden som den danska regeringen nu fredat en area på 590 kvadratkilometer och den dsnak ministern menar att de ny tagit hänsyn både till naturvärden och yrkesfisket:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har gennemgået den tidligere regerings forslag og tilpasset udpegningen, så den er mere balanceret.

-Vi skal beskytte den sårbare natur i havene omkring Danmark. Men det skal ske på en måde, så vi både tager hensyn til de sårbare arter under havets overflade og de mennesker, der har fiskeri som deres levegrundlag. Jeg har derfor ændret i den tidligere regerings forslag, så der er kommet en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En række områder er blevet justeret. Nogle er udvidet, så beskyttelsen af sårbare arter er blevet forbedret, mens andre er gjort mindre eller helt udtaget, så der i højere grad er taget hensyn til eksisterende og kommende fiskerimønstre.

Danmarks Fiskeriforening PO är nöjda med de ändringar som danska regeringen efter förhandlingar infört i förslaget till områden med bottentrålsförbud men vill nu ha lugn och ro:

– Såvel fiskere som lokalsamfund bliver berørt af, at miljølukningerne ikke tager hensyn til det traditionelle fiskerimønster, og derfor har det naturligvis været en hård proces for dem med den usikkerhed, der har været omkring deres fremtid. Nu er det nødvendigt, at der bliver ro om fiskerimulighederne i Kattegat, så fiskerne og lokalsamfundene ikke længere skal frygte for fremtiden, siger Svend-Erik Andersen.

De svenska myndigheterna och miljöorganisationerna som reagerar med ryggmärgen mot att ta bort trålförbudet i södra Kattegatt tycks inte ta den danska regeringens fredning av Natura 2000-områden i beaktande när de försvarar trålförbudet i södra Kattegatt utan antingen har de ingen kunskap om det danska beslutet eller så tar de bara ingen hänsyn till det. Bottentrålsförbud i Kattegatt drabbar enbart småskaligt fiske, ett fiske miljöorganisationer säger sig vilja bevara, och inte det storskaliga fisket som de alltid vänder sig mot (ofta med helt felaktiga argument).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!