Även när det gäller brislingfisket är Astrid-koncernen störst

Danmark är det dominerande landet i Skandinavien och Norden när det gäller industrifiske. Men svenska företag spelar en betydande roll i det danska industrifisket. Speciellt när det gäller fiske av skarpsill där Astrid-koncernen är det överlägset största fiskeriföretaget i Skandinavien (vilket också betyder störst i Norden, störst i Europa och störst i världen).

Samtliga svenska företag som återfinns i listan över de största när det gäller skarpsill (brisling) i Nordsjön har sina fiskerättigheter via danska dotter- eller systerbolag. Ägaren av Gitte Henning A/S, Henning Kjeldsen med familj, har flera företag med fiskerättigheter för industrifisk men de redovisas gemensamt under benämningen Gitte Henning A/S.

För vitlinglyra (sperling, øyepål) gäller att Sverige inte har några som helst kvoter. Så de fiskerättigheter som svenska företag har handlar om innehav via danska dotter- och systerbolag. Detsamma gäller huvuddelen av svensk företags fiskerättigheter för tobis och hästmakrill. Innehav av tobisrättigheter liksom rättigheter för trynfisk (havgalt) är helt dominerat av danska företag medan blåvitling och lodda domineras av norska företag.

HG 62 Beinur

HG 62 Beinur som ägs av Virgar Tindskard. Bild: Sydney Sinclair

Fiskerättigheter skarpsill Nordsjön (2016), företag, ton, land, ägare

Astrid-koncernen, 38 040, Sverige, Johansson
Nordic Pelagic A/S, 27 470, Danmark, Bolt
Tindskard, 22 409, Danmark, –
Gitte Henning A/S, 21 046, Danmark, Kjeldsen
Rederiet Ruth A/S, 20 473, Danmark, Madsen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 18 803, Danmark, TripleNine
Themis Fiskeri AB, 17 185, Sverige, Ryberg
Asbjørn ApS, 17 153, Danmark, Magnusen
PR HG 333 Isafold, 13 833, Danmark, Jensen
Knak, 15 096, Danmark, –
Jette Kristine E 727 ApS, 12 726, Danmark, Hounisen
Fiskeri AB Ginneton, 11 066, Sverige, Claesson
John-Anker Hametner Larsen, 10 236, Danmark, –
Stella Nova Fiskeri AB, 9 130, Sverige, Bryngelsson

Fiskerättigheter skarpsill Skagerak och Kattegatt (2016), företag, ton, land, ägare

Astrid-koncernen, 3 346, Sverige, Johansson
Godtliebsen, 2 752, Danmark, –
Klitlund, 2 370, Danmark, –
Gitte Henning A/S, 2 411, Danmark, Kjeldsen
Lingbank Fiskeri, 2 200, Danmark, Rasmussen

Fiskerättigheter skarpsill Östersjön (2016), företag, ton, land, ägare

Torönland HB, 6 538, Sverige, Ahlström
Astrid-koncernen, 5 444, Sverige, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 3 687, Sverige, Claesson
Gitte Henning A/S, 3 506, Danmark, Kjeldsen
Themis Fiskeri AB, 3 422, Sverige, Ryberg
Båt GG 330 Carmona AB, 3 312, Sverige, Gustafsson
Ahlma Fiskeri AB, 2 529, Sverige, Ahlström och Magnusson
Lövön AB, 2 464, Sverige, Arvidsson
AB Clipperton, 2 417, Sverige, Backman
Stella Nova Fiskeri AB, 2 415, Sverige, Bryngelsson
Västfjord Fiskeri AB, 2 149, Sverige, Gustavsson
Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 362, Sverige, Söderberg
Tindskard, 1 225, Danmark, –
Axelsson, 1 148, Sverige, –

Räknas all skarpsill ihop blir de svenska företagen förhållandevis större gentemot de danska.

Fiskerättigheter skarpsill totalt (2016), företag, ton, land, ägare

Astrid-koncernen, 46 830, Sverige, Johansson
Nordic Pelagic A/S, 27 470, Danmark, Bolt
Gitte Henning A/S, 26 963, Danmark, Kjeldsen
Tindskard, 23 634, Danmark, –
Rederiet Ruth A/S, 20 902, Danmark, Madsen
Themis Fiskeri AB, 21 129, Sverige, Ryberg
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 19 249, Danmark, TripleNine
Asbjørn ApS, 17 173, Danmark, Magnusen
Fiskeri AB Ginneton, 14 753, Sverige, Claesson
PR HG 333 Isafold, 14 722, Danmark, Jensen
Knak, 15 096, Danmark, –
Jette Kristine E 727 ApS, 12 726, Danmark, Hounisen
Stella Nova Fiskeri AB, 11 686, Sverige, Bryngelsson
John-Anker Hametner Larsen, 10 959, Danmark, –

För övrigt industrifiske gäller att danskar dominerar tobisfisket, fisket av havgalt och hästmakrill medan Norge dominerar fisket av vitlinglyra och blåvitling såväl som loddefisket.

Fiskerättigheter tobis (2015), företag, ton, land, ägare

Gitte Henning A/S, 36 478, Danmark, Kjeldsen
Astrid-koncernen, 32 269, Sverige, Johansson
Rederiet Ruth A/S, 32 170, Danmark, Madsen
Tindskard, 28 426, Danmark
PR HG 333 Isafold, 22 979, Danmark, Jensen
Asbjørn ApS, 20 681, Danmark, Magnusen
Cattleya A/S, 16 085, Danmark, Pedersen
Fiskeri AB Ginneton, 15 685, Sverige, Claesson
Knak, 10 915, Danmark, –
Jette Kristine E 727 ApS, 10 053, Danmark, Hounisen
John-Anker Hametner Larsen, 7 181, Danmark, –
Stella Nova Fiskeri AB, 6 032, Sverige, Bryngelsson
Nordic Pelagic A/S, 5 745, Danmark, Bolt
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 5 170, Danmark, TripleNine

Fiskerättigheter hästmakrill (taggmakrill) (2016), företag, ton, land ägare

Cattleya A/S, 3 981, Danmark, Pedersen
Astrid-koncernen, 3 823, Sverige, Johansson
Rederiet Ruth A/S, 2 455, Danmark, Madsen

Fiskerättigheter vitlinglyra (sperling, øyepål) (2016), företag, ton, land, ägare

Cetus AS, 42 000, Norge, Vikshåland
Astrid-koncernen, 25 948, Sverige, Johansson
Liegruppen AS, 24 000, Norge, Lie
Hardhaus AS, 21 000, Norge, Møgster
Eidesvik Havfiske AS, 21 000, Norge, Eidesvik
Odd Lundberg AS, 21 000, Norge, Lundberg
Traal AS, 21 000, Norge, Eriksen
Remøy Group AS, 21 000, Norge, Remøy
Magnarson AS, 21 000, Norge, Taranger
Vea AS, 21 000, Norge, Vea
Bømlotrål AS, 17 346, Norge, Lønning
John-Anker Hametner Larsen, 16 405, Danmark, –
Tindskard, 12 009, Danmark, –
Asbjørn ApS, 10 723, Danmark, –

H 88 AV Østervold

H 88 AV Østervold. Bild: Aage

Fiskerättigheter blåvitling (kolmule) (2016), företag, ton, land, ägare

Østervold, 40 675, Norge, –
K. Halstensen AS, 30 255, Norge, Halstensen
Austevoll Seafood ASA, 30 110, Norge, Møgster
Strand-koncernen, 26 834, Norge, Strand
Olsen-gruppen, 22 188, Norge, Olsen
Teigenes AS, 21 149, Norge, Teige
Drønen Havfiske AS, 21 130, Norge, Drønen & Caiana AS (Eidesvik)
Dønna Havfiske AS, 21 130, Norge, Aaker
Liegruppen AS, 21 130, Norge, Lie
Hardhaus AS, 18 305, Norge, Møgster

Fiskerättigheter trynfisk (havgalt) (2016), företag, ton, land, ägare

Gitte Henning A/S, 3 526, Danmark, Kjeldsen
Cattleya A/S, 2 166, Danmark, Pedersen
PR HG 333 Isafold, 2 113, Danmark, Jensen

Fiskerättigheter lodda (2016), företag, ton, land, ägare

Østervold, 3 507, Norge, –
K. Halstensen AS, 3 365, Norge, Halstensen
Liegruppen AS, 3 070, Norge, Lie
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 2 276, Norge, Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 2 276, Norge, Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 2 276, Norge, Møgster
Hardhaus AS, 2 276, Norge, Møgster
Strand-koncernen, 2 275, Norge, Strand
Gerda Marie AS, 2 171, Norge, Mælingen
Teigenes AS, 1 948, Norge, Teige

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , ,, , , ,

Ett svar på “Även när det gäller brislingfisket är Astrid-koncernen störst”

Kommentarer är stängda.