Intressant rapport fantiserar om arbetstillfällen

En intressant rapport som formellt ska handla om IUU-fiske, dvs olagligt, orapporterat och oreglerat fiske utanför Västafrikas kuster fantiserar om antalet arbetstillfällen som det skulle innebära, dvs skulle kunna nyskapas lokalt, om IUU-fisket försvann från regionen. Dessutom handlar rapporten från de spanska organsiationerna ODI och porCausa främst om helt lagligt, reglerat och rapporterat fiske.

Att IUU-fiske förekommer i regionen är troligt, men det fisket innefattar inte det fiske som rapporteras av fiskebåtar från EU-länder eller bekvämlighetsflaggländer. Det senare fisket är vitt fiske, reglerat, rapporterat och lagligt. Det är dock detta fiske som ligger till grund för beräkningarna av antalet arbetstillfällen. Enbart detta fiske. En kontroll av siffrorna visar också att det inte finns någon som helst rimlighet i uppskattningen av antalet arbetstillfällen som kan skapas genom att detta fiske försvinner. Uppskattningen är 300 000 jobb, men det är bara rena fantasier. Dessutom handlar det ju inte om IUU-fiske.

Exempelvis beräknas det att om det nederländska fisket försvann från området så skulle det kunna ge 5 000 jobb. Det är naturligtvis bara dumheter. Nederländskt flaggade fiskebåtar landade nästan 14 000 ton. De fiskar enbart pelagiskt. Detta motsvarar en fiskebåt. Om det handlade om en färskfiskebåt av svensk typ med RSW-tankar skulle det ge 5 -10 jobb till sjöss och kanske ungefär lika många i land. 10-20 jobb och inte ens sysselsättning hela året. Hur de kan få det till 5 000 jobb är obegripligt. I verkligheten är det ett fabriksfartyg som fiskar den aktuella fångsten. Det betyder att det ger cirka 50-100 jobb den tid de befinner sig i området, vilket kanske är cirka 1-2 månader. Utslaget på ett år ger det ungefär 5-20 jobb. Det finns inte en chans att det skulle ge 5 000 jobb om det nederländska fisket försvann från området.

Dessutom tar de ingen hänsyn till att många tonfiskbåtar, som exempelvis de franska landar sin fångst i Ghana, där den också bearbetas. Antalet arbetstillfällen i land skulle inte förändras ett dugg om de båtarna istället hade hemhörighet i Ghana. Sysselsättningen till sjöss är förhållandevis liten och inte alls i linje med de siffror som anges i rapporten där Frankrikes tonfiskbåtar skulle ge 4 000 jobb till sjöss om de försvann. Verkligheten är att det kanske finns 400-500 jobb på de franska tonfiskbåtarna.

Problemen med rapporten är flera. Dels fokuserar den inte på IUU-fiske, även om den handlar delvis om det, den blandar dessutom ihop helt lagligt, rapporterat och reglerat fiske med IUU-fiske på grund av att andra länders fiskeflottor fiskar i västafrikanska fiskeflottors vatten och den hittar på vad det gäller antalet arbetstillfällen, Rapporten må innehålla intressanta fakta, men den är helt totalt verklighetsfrämmande när det gäller antalet arbetstillfällen det handlar om. Slutsatserna i rapporten är helt enkelt totalt bisarra (Fiskerforum sväljer dock uppgifterna med hull och hår, vilket också vanlig media gör).

Sammanfattning:

  • De beräknade arbetstillfällen är minst 10 gånger så många som de i verkligheten skulle kunna vara. rapporten är helt verklighetsfrämmande och orealistisk
  • Arbetstillfällen är beräknade utifrån lagligt, reglerat och rapporterat fiske och har inget med IUU-fiske att göra.
  • Rapporten tar inte upp hur många arbetstillfällen IUU-fisket skulle innebära om det försvann och vi får heller ingen uppfattning om hur stort IUU-fisket är.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Intressant rapport fantiserar om arbetstillfällen”

Kommentarer är stängda.