Lunds universitet startar Östersjöforskning

Lunds universitet och Simrishamns kommun har för avsikt att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn som kan driva utvecklingen inom hav och vatten i Skåne och södra Sverige framåt.

Under det senaste året har Marint centrums rådgivande grupp, bestående av personer från akademi, näringsliv, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, arbetat med en strategi för att utveckla verksamheten vidare.

– Kärnan i planen är en föreslagen forskningsetablering på Marint centrum, säger Maria Hansson, forskare och docent vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Det finns idag ingen verksamhet i södra Sverige där högkvalitativ forskning och högre utbildning inom marina frågor i allmänhet och Östersjön i synnerhet möter näringsliv och samhälle.

– Utgångspunkt för forskningen på Marint centrum kommer att vara Hanöbukten, såväl dess miljö och ekologiska system som det samhälle och näringsliv som finns i regionen, säger Maria Hansson.

– Som den statliga Hanöbuktsutredningen för några år sedan visade, saknar vi mycket kunskap om ekosystemet i Hanöbukten, därför är det otroligt glädjande att denna satsning kommer till stånd, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig vid Marint centrum.

I den nya forskningsmiljön är avsikten att olika vetenskapliga discipliner ska angripa de komplexa utmaningar, miljömässiga såväl som samhällsmässiga, som finns på Skåne östkust. Det tvärvetenskapliga angreppssättet skapar också nya möjligheter att binda ihop  miljöperspektivet med ekonomi, utveckling och samhällsnytta som är unikt i det marina sammanhanget.

– Genom att inte enbart fokusera på havet, utan inkludera allt vatten och även samhället runt Hanöbukten, skapas förutsättningar för en lång rad forskningsområden, även vid sidan av de renodlat marina, fortsätter Maria Hansson vid Lunds universitet.

Planen är att under 2017-2020 utveckla en aktiv forskningsmiljö genom att tillsätta åtta doktorandtjänster och etablera ett labb för analysarbete och förvaring av insamlat material. Verksamheten ska överses av en forskare i professorsnivå som föreslås dela sin tid mellan Lund och Simrishamn, medan doktoranderna kommer att ha sin bas och utföra forskningen på Marint centrum.

Forskningsmiljön föreslås vara en del av Lunds universitets Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), vars forskningsutbildning i miljövetenskap doktoranderna kommer antas till. Doktoranderna ska handledas av forskare inom olika ämnesområden för att säkerställa att projekten blir tvärvetenskapliga.

– Utveckling av forskningsverksamheten och alternativa metoder för att studera och förstå den marina miljön och dess koppling till vårt samhälle är en utmaning vi vill anta på det här sättet, säger professor Henrik Smith, Föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund.

– Lunds universitets satsning kommer att göra Marint centrum till en mycket attraktiv miljö för forskning, näringsliv och samhälle att mötas, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn i pressmeddelandet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!