Brandkårsslarv orsakade totalförlust av fiskebåt

Den 20 augusti 2015 brann fiskebåten GG 467 Gullbris upp i Lysekils hamn. En först brand uppstod till sjöss i samband med kräftfiske men båten kunde utan större problem ta sig till kaj för egen maskin.  Väl framme hamn  väntade räddningstjänsten på kajen och släckte branden:

Räddningstjänsten uppgav i samband med att uppdraget var slutfört att besättningen skulle vädra ut röken och avvakta lite. Besättningen öppnade därför luckor och dörrar på båten för att vädra ut röken och gick sedan för att äta frukost på ett närbeläget café med uppsikt över båten. Ungefär 30 minuter senare observerade besättningen tilltagande kraftig rökbildning från maskinrummet. Räddningstjänsten larmades åter till fiskebåten och påbörjade på nytt släckningsarbete.

Den nya branden blev mycket kraftigare och slutademed att båten blev totalförstörd. Ursprunglig brandorsak var dålig isolering kring motorns avgasrör vilket ledde till uttorkat och lättantändligt trä som till slut också fattade eld. Orsaken till den andra branden var dåligt arbete av Räddningstjänsten då trävirket inte kylts ner ordentligt och brandgaser enligt rapporten från Statens Haverikommission inte vädrats ut ordentligt:

Återupptagning av brandförloppet tyder på en återantändning av trävirke som inte begjutits tillräckligt med vatten och därmed inte kylts ner tillräckligt mycket. Vid det tillfället fanns det inte några andra brandkällor på den avstängda båten. Detta innebär att den ventilering av rökgaserna som genomfördes inte var tillräcklig för att eliminera risken för överantändning av dessa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,