Fiskeförbud i delar av Bratten

EU-kommissionen har på regeringens begäran antagit fiskeregleringar för det skyddade marina området Bratten i Skagerrak. Regleringarna, som ska träda i kraft i november, har utformats för att säkra Brattens unika livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än nödvändigt.

Regeringen lämnade tillsammans med Danmark och Tyskland in ett förslag om en fiskereglering för Bratten, som ligger i svensk ekonomisk zon, till EU-kommissionen i juni. Förslagen har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland i nära samråd med yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten har sedan samrått med Danmark och Tyskland om åtgärderna.

– I Bratten finns unika livsmiljöer, inte minst olika sorters koraller, som är viktiga att skydda. Det är glädjande att kommissionen nu antagit det svenska förslaget. Jag hoppas att det här beslutet kan bli vägledande i liknande processer i framtiden, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Regleringen betyder att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning. Dessutom införs en tätare rapportering från fiskefartygen för att säkerställa att de stängda områdena respekteras. Huvuddelen av de skyddade områden är sådan som redan idag inte fiskas i nån större utsträckning. Något som kritiseras av Naturskyddsföreningens Ellen Bruno i GP:

– Den allra största delen av de 27 procent av hela Bratten som nu ska bli skyddade för fiske är områden som redan idag inte fiskas och skyddet täcker inte de skyddsvärda områdena av Bratten. Av de mest skyddsvärda områdena är det bara cirka sex procent som skyddas och det är långt ifrån tillräckligt, säger Ellen Bruno på Naturskyddsföreningen.

– De områden där bottentrålning nu kommer att förbjudas är små, splittrade områden. Jag hade velat se ett eller två stora, sammanhängande områden men förslaget som det ser ut togs fram för att inte störa yrkesfisket, inte primärt för att skydda de hotade arterna som finns där, säger Ellen Bruno.

Enligt länsstyrelsen fiskas cirka 17 procent av de räkor som förs i land i Sverige just i det känsliga Bratten-området.

– De här förslagen har en bred enighet och är väl förankrade. Det svenska yrkesfisket har haft en konstruktiv ingång i detta arbete och tar ett ansvar för att fiska på ett hållbart sätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i pressmeddelandet.

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera att reglerna följs och att de stängda områdena respekteras.

Bratten är ett Natura 2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar-konventionen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Fiskeförbud i delar av Bratten”

Kommentarer är stängda.