HaV planerar översyn av hummerfisket

På måndag, den 26 september, börjar tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare att sätta ut sina hummertinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten är betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott.

Hummerfiske

Hummerfiske. Fotograf: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

– Vi arbetar för att ha ett hållbart fiske och sunda ekosystem. Vi har därför påbörjat en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i ett pressmeddelande.

Hummer fiskas i huvudsak av fritidsfiskare. Det finns inga exakta siffror på hur många men uppskattningar tyder på cirka 95 000 tinor i detta fiske och att de tar upp 75 procent av fångsten. Cirka 250 yrkesfiskare ägnar sig åt hummerfiske i varierande omfattning.

Dagens bestämmelser kring fiske efter hummer har arbetats fram under snart 300 år. En fredningsperiod i hummerfisket diskuterades redan runt 1730-talet och frågan om införande av minimimått väcktes runt 1780-talet. Idag regleras fisket efter hummer bland annat genom säsongslängd, minimimått och ett förbud att landa honor med yttre rom samt att endast tinor får användas för fångst av hummer. Dessutom finns regler om flyktöppningar i redskap samt för fritidsfiskare regler om ett begränsat antal tinor (14 stycken) och förbud att sälja fångsten.

På uppdrag av HaV har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram biologiska underlag för att kunna bestämma beståndsläget för europeisk hummer. HaV har också haft samråd med yrkesfiskare och kommer nästa år att samråda med fritidsfisket.

– Utifrån det underlag som vi fått in så bedömer vi att beståndet är mycket sämre än vad det varit historiskt, säger Martin Rydgren

Tidigare restriktioner i fisket efter hummer har sannolikt motverkat de negativa effekterna av ett ökat fiske på arten men verkar inte ha lett till en betydande återuppbyggnad.

– Både data och rapporter från hummerfiskare tyder på att vi behöver reglera fisket ytterligare. Översynen kommer bland annat omfatta minimimått, antal redskap och fiskesäsongens längd. Tanken är att nya bestämmelser skall vara på plats till nästa års premiär, säger Martin Rydgren.

Förutom ett högt fisketryck finns det andra problem för hummerbeståndet i svenska vatten. Sedan 2008 har det rapporterats fynd av 32 amerikanska humrar längs västkusten, från Marstrand i söder till Smögen i norr.

Den amerikanska hummern bedöms som en invasiv främmande art då den kan ha negativ påverkan på de inhemska bestånden och andra kräftarter.

– Vi tror att det finns fler individer i våra vatten och finansierar därför en insamling av misstänkta amerikanska humrar, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Insamlingen av amerikansk hummer sköts av institutionen för akvatiska resurser på SLU som även går ut med en bred informationskampanj om farorna med amerikansk hummer.

HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”HaV planerar översyn av hummerfisket”

Kommentarer är stängda.