Sillfiske utanför svenska kusten MSC-certifierat

SillSvenska och danska fiskare har lyckats få sitt fiske av sill MSC-certifierat, vilket betyder att tillgången på miljömärkt sill ökar för oss i Sverige. Sillen fångas i Skagerak och Kattegatt och innefattar fångster från tre olika sillbestånd, nordsjösill (höstlekande), rügensill (vårlekande) och lokalt lekande skageraksill och bedrivs med flyttrål och snörpvad.

– Redan för åtta år sedan blev det svenska sillfisket i Nordsjön certifierat. Nu välkomnar vi certifieringen av sillfisket i Skagerack och Kattegatt, ett fiske som bedrivs på hållbara bestånd med liten påverkan på den marina miljön och med en effektiv förvaltning, säger Minna Epps, chef för MSC, Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

De svenska båtarna levererar sill till Sverige, men även Danmark och Tyskland. Danskarna levererar till Danmark och till den tyska marknaden.

– För oss yrkesfiskare är det viktigt att få detta fiske MSC-certifierat, då efterfrågan på miljömärkt sill är stor. För oss är certifieringen ett kvitto på att vi förvaltar och fiskar på hållbara bestånd, säger Thomas Ahlström, ordförande i Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPFPO) som är ansvarig för certifieringen.

– Det er med stor tilfredshed at vi nu har opnået MSC certificering for sild i Skagerrak, Kattegat og vestlig Østersø, udtaler Esben Sverdrup-Jensen, Direktør i Danmarks Pelagiske Producent Organisation, DPPO. ”Bag certificeringen ligger flere års arbejde med udviklingen af en langsigtet og bæredygtig forvaltningsplan for dette fiskeri. Danske og svenske fiskere har spillet en afgørende rolle i dette arbejde. MSC certificeringen er bogstaveligt talt ”en blåstempling” af dette store arbejde. MSC certifikatet har vist sig afgørende på markedet for sild, nu kan det kystnære fiskeri i Skagerrak, Kattegat og i Østersøen også levere bæredygtigt fanget sild til det europæiske marked i ett pressmeddelande från MSC.

I Fisketidenden uttalar sig också en dansk fiskare:

”Vi har altid fisket meget bæredygtigt efter silden, men nu har vi med MSC-mærket også fået et synligt bevis på det. MSC-mærket kommer sikkert også til at betyde, at Fiskernes Filetfabrik, som aftager vores sild, i fremtiden vil have nemmere ved at sælge silden til de europæiske markeder” siger fisker Jakob Jørgensen, H45 Lone – fra Gilleleje.

Bifångst av sej har vissa tider på året varit ett problem för detta sillfiske. För att komma tillrätta med det har man i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en sorteringsrist, ett slags galler som sätts för ingången till trålen. Det hindrar större fiskar som sej från att hamna i trålen, medan sillarna lätt slinker igenom och bifångsten minimeras på detta sätt.

Av de runt 40 båtarna som är med i certifieringen är 18 svenska.Fisket sträcker sig från Skagerack, Kattegatt och lite in i Östersjön, men inte längre än Skånes södra kust. Det är en mindre del, ca 1,5 ton, av den totala fångsten på ca 25 000 ton som kommer från Östersjön. Huvuddelen av sillen tas av svenska båtar som år 2014 landade cirka 20 000 ton medan danska fiskare landade lite över 10 000 ton.

I märkningen ingår alla båtar som är medlemmar i Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO) inklusive två mindre svenska snörpvadsbåtar från Smögen, LL 44 Marie och LL 338 Ternö, två mindre trålare från Rörö, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen, en mindre trålare från Styrsö, GG 500 Vingaskär, och två mindre från Fiskebäck, GG 683 Rön och GG 690 Vingasand. I övrigt ingår 8 båtar från Fiskebäck (varav en formellt från Önnered), 3 från Rörö och vardera 1 från Donsö, Styrsö, Fotö, Dyrön och Rönnäng. Även bland de danska båtarna som ingår i certifieringen finns det ett antal svenskägda båtar, minst 4 stycken (troligen fler) varav tre med ägare på Rörö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!