Rosshavet blir världens största marina reservat

Beslutet att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske är enligt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) historiskt. Det ökar enligt dem också chansen för fler marina reservat i världshaven.

Rosshavet

Foto: Eyevine/IBL Bildbyrå

– Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, i synnerhet fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen kom efter efter sex års diskussioner i kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR):

CCAMLR Executive Secretary, Andrew Wright, is excited by this achievement and acknowledges that the decision has been several years in the making.

”This has been an incredibly complex negotiation which has required a number of Member countries bringing their hopes and concerns to the table at six annual CCAMLR meetings as well as at intersessional workshops.

”A number of details regarding the MPA are yet to be finalised but the establishment of the protected zone is in no doubt and we are incredibly proud to have reached this point,” said Mr Wright.

CCAMLR’s Scientific Committee first endorsed the scientific basis for proposals for the Ross Sea region put forward by the USA and New Zealand in 2011. It invited the Commission to consider the proposals and provide guidance on how they could be progressed. Each year from 2012 to 2015 the proposal was refined in terms of the scientific data to support the proposal as well as the specific details such as exact location of the boundaries of the MPA. Details of implementation of the MPA will be negotiated through the development of a specific monitoring and assessment plan. The delegations of New Zealand and the USA will facilitate this process.

This year’s decision to establish a Ross Sea MPA follows CCAMLR’s establishment, in 2009, of the world’s first high-seas MPA, the South Orkney Islands southern shelf MPA, a region covering 94 000 km2 in the south Atlantic.

Kommissionens årliga möte hölls i Hobart i Australien. 24 länder och EU deltar i konventionen. I området opererar en rad fiskeflottor, och under flera år har frågan tagits upp för omröstning. Beslut har krävt konsensus, och tidigare år har Ryssland satt sig emot. Rosshavet förväntas bli reservat från och med december 2017. I området finns enligt sajten havet.nu en unik marin biologisk mångfald med bestånd av pingviner, sälar, valar, sjöfåglar och fiskar. Det nya beslutet är en kompromiss och inte riktigt vad Sverige ville ha:

Överenskommelsen kom efter hårda förhandlingar där framförallt Ryssland tvekat. Uppgörelsen är en kompromiss.

´– Från svensk sida har vi inte uppnått det vi helst skulle vilja. Kompromissen är värdefull men vi hade velat ha ett skyddsområde utan en tidsgräns, säger Bo Fernholm, professor emeritus vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Vilket slags fiske har hotat det här havet tidigare?

– Ett hot som finns i Antarktis har varit ett tjuvfiske. Genom ett regelverk som har införts av den här konventionen har man kunnat begränsa det och nästan fått det att upphöra. Men det pågår fortfarande. Så helt skyddat blir det inte, det är nämligen väldigt stora områden att övervaka, svarar han.

– Sverige har hela tiden varit för att inrätta ett marint reservat i Rosshavet. HaV har två personer på plats i Hobart och de har fört Sveriges talan i de senaste veckornas förhandlingar, säger Catarina Hedar.

– Det är fantastiskt roligt att beslutet kunde tas och vi är självklart glada att vår myndighet kunnat vara med och driva de här frågorna. Den här processen visar också att det går att förändra även om det tar tid.

Beslutet innebär att 72 procent av Rosshavet skyddas mot allt fiske i 35 år, medan det i övriga områden blir tillåtet med ett begränsat fiske i forskningssyfte. Det marina reservatet blir världens största, mer än 1,5 miljoner kvadratkilometer vilket är ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans. Rosshavet har enligt sajten havet.nu kallats ”det sista havet”, eftersom det till så stor del ännu är orört av människan.

– Efter långa förhandlingar kunde vi uppnå konsensus om det största marina skyddade området i världen. Det krävdes en del eftergifter från alla parter men vi lyckades och det är fantastiskt, säger Staffan Danielsson, utredare på HaV och en av de två svenska förhandlarna.

Rosshavet blir det första marina skyddade området på internationellt vatten och väntas underlätta ytterligare åtgärder för att fler områden i världens hav ska skyddas.

Det kalla Ross-havet är ett randhav av Antarktiska oceanen och det har stora biologiska värden med över 10 000 arter, bland annat pingviner, sälar och valar. Här finns också krill, basen i den marina antarktiska näringsväven och föda för bland annatvalar. Forskare har uppskattat att Södra oceanen producerar cirka tre fjärdedelar av de näringsämnen som upprätthåller livet i resten av världshaven. Regionen är också hem för många av världens pingviner och valar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!