Östersjöländerna får underkänt i ny granskning av havsmiljön

Östersjöländerna har långt kvar till de lever upp till överenskommelsen att skydda 10 procent av havsmiljön till 2020. Sverige skyddar enbart 6,6 procent av sin del av Östersjön, och det befintliga skyddet är inte effektivt nog. Det menar WWF i  en ny rapport.

– Vi är inne i ett kritiskt läge där Sverige måste lägga i en högre växel för att nå målet om att skydda minst 10 procent av havsmiljön. Och det är avgörande att det inte enbart är ett skydd på papperet, säger Mattias Rust, enhetschef för vatten på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Måndagen den 7 november presenterades WWFs granskning av Östersjöländernas skydd av havsmiljön. I den rankas länderna med kust mot Östersjön utifrån fyra kriterier för hur väl de skyddar sin del av Östersjön. Det handlar bland annat om hur väl länderna lever upp till internationella avtal om att skydda havsmiljöer. Samtliga Östersjöländer får underkänt i granskningen och har mycket kvar att göra för att klara målen till 2020.

För att få ett fullgott skydd av havet måste effektiva skötselplaner finnas, efterföljas och kontrolleras. Det vill säga, det räcker inte med att utpeka områden som ska skyddas. Planerna måste också säkerställa att människans påverkan inte förstör ekosystemen i havet.

I en SIFO-undersökning som Världsnaturfonden WWF genomförde tidigare i höst uppgav en majoritet av de svarande att de tror att våra hav mår dåligt och att vi gör för lite för att skydda dem.

– Rapporten tyder på att detta tyvärr stämmer. Regeringen verkar inte inse att havsskydd är mycket mer än en miljöfråga. En god havsmiljö är grundläggande för god ekonomi. Nuvarande låga skydd leder helt enkelt till dålig samhällsekonomi, säger Mattias Rust på WWF.

Sverige får bottenbetyg i granskningen för sin låga andel skydd av Östersjön men har varit bättre på att ta fram skötselplaner, vilket är i motsats till exempelvis Tyskland. Där skyddas större områden men samtidigt saknas skötselplaner för att garantera skyddet. Sveriges skyddade områden är i dag ojämnt spridda och väldigt få inkluderar fiskerestriktioner.

För att förbättra skyddet av Östersjön måste den svenska regeringen enligt WWF satsa mer resurser på att nå minst 10 procent effektivt skydd. Dessutom vill de att regeringen ska säkerställa att beslut som rör Östersjön ska tas med hänsyn till ekosystemens behov. Detta oavsett vad besluten handlar om. Hållbara ekosystem är ett måste för en hållbar framtid.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!