Danmarks största pelagiska fiskehamn

Hirtshals havn, Fiskerforum och Flaskeposten påstår i samband med att HG 264 Ruth landat den största makrillfångsten nånsin att huvuddelen av Danmarks pelagiska fiskeflotta hör hemma i Hirtshals. Det är inte helt korrekt.

Hirtshals är hemmahamn för 4 stora pelagiska fiskebåtar och Skagen är hemmahamn för 4 båtar om vi ser till antalet medlemmar i Danmarks Pelagiske PO (DPPO). Detta är om vi inte räknar industrifiskebåtar. Om vi inkluderar dem och tittar på de 20 största pelagiska båtarna återfinns 7 i Thyborøn,  5 i Skagen, 4 i Hirtshals och 3 i Esbjerg.

Tonnagemässigt är Hirtshals störst men det kommer att förändras när Skagen får tre nybyggen under åren 2017-2018 varav en båt, S 349 Gitte Henning, kommer att bli Danmarks största fiskebåt, större än HG 264 Ruth. Då får Skagen 5 båtar mot Hirtshals 4 om vi bara räknar medlemmar i DPPO. Antalsmässigt och om vi inkluderar båtar som främst fiskar skarpsill, tobis och vitlinglyra (industrifiske) så är Thyborøn största hemmahamn för pelagiska fiskebåtar med Skagen på andra plats.

Vad gäller tonnage är Hirtshals alltså störst. Just nu. Skagen kommer snart att vara lika stort eller större. Vad det gäller antalet pelagiska fiskebåtar är Hirtshals inte på något sätt störst.

Det om båtarna. Tittar vi på landningar så är Hirtshals störst vad det gäller makrill. Den mest makrillen fiskas också av båtar från Hirtshals. För sill är det annorlunda, Skagen är den störst landningshamnen för sill. För industrifisk är det Thyborøn, Skagen, Hanstholm och Hvide Sande. Totalt sett är det inklusive industrifisk, Skagen, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals och Hvide Sande som är störst vad det gäller pelagiska landningar (under 2016 har dock landningarna i Skagen varit lite mindre då fiskmjölsfabirken byggts om).

När det gäller landningar är Hirtshals med andra ord inte störst, framförallt inte tonnagemässigt, men värdemässigt är Hirtshals större än tonnagemässigt då makrill betingar ett högre pris än sill. Framförallt när det gäller Skagen då en hel del av sillen som landas där säljs till fiskmjölsfabriken då den är fångad i Östersjön.

En mycket stor del av fisken som landas i Skagen fångas av utländska båtar och inte av danskflaggade båtar. Svenskar äger också 4 av fem stora danskflaggade pelagiska båtar i Skagen, 2 i Grenå, 1 i Esbjerg och 1 i Thyborøn om vi också inkluderar båtar som främst ägnar sig åt industrifiske. I Hirtshals ägs 3 av 4 stora pelagiska båtar av färingar.

Hirtshals är alltså inte hemmahamn för huvuddelen av den danska pelagiska flottan, möjligtvis tonnagemässigt störst idag, men det är bara en tidsfråga innan Skagen är större eller lika stort. Skagen kommer också att bli större antalsmässigt. Om vi också räknar industrifiskebåtar så är dock Thyborøn hemmahamn för flest antal pelagiska fiskebåtar. Flaskeposten och Fiskerforum har fel. De har inte kollat källorna, dvs danska skeppsregistret och landningsstatistiken från Naturerhvervstyrelsen. Hirtshals Havn påstår en sak de inte har täckning för och Flaskeposten samt Fiskerforum sväljer det med hull och hår. Var finns faktakontrollen som kan begäras av journalister?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!