Veckans båt – KN 62 Vingaland

KN 62 Vingaland (även stavat Wingaland) är en nästan 11 meter lång båt av stål som byggdes 1977 i Sverige.  Motorn är på 170 kW. Hemmahamn är Ronneby. Ägare av båten är Bengt Larsson. Bengt Larsson och Vingaland fiskar bara med passiva redskap som garn och backor (på uppsvenska heter det långrev) och så här säger han om sitt eget fiske:

Min fiskebåt heter KN 62 Vingaland. Båten är byggd av stål och har en längd av 10,5 meter.

Jag försöker bedriva mitt fiske årets alla månader. Däremot finns det dagar och perioder som jag inte kan bedriva något fiske pga. hård vind, isläggning eller fiskestopp som är beslutat av myndighet. Olika arter fångas vid olika tider över året. Gå in på ”fiskesäsonger”, och kolla vilken fiskart som är aktuell just nu!

Redskapen jag använder i mitt fiske är garn och krok. Dessa är sk. passiva redskap. Passiva redskap klassas som den mest hållbara fiskemetoden ur beståndssynpunkt. Dessa redskap är selektiva i sitt sätt att fiska, dvs. garnen släpper i genom de fiskar som är för små för att fångas. Krokfisket klassas också som selektivt i och med den fiskmetoden är begränsad av att den kan inte fånga fler fiskar när det har nappat färdigt.

Jag har tagit mitt fiske till ytterligare en nivå genom att jag bedriver ett ekologiskt inriktat fiske. Garnen jag använder har generellt större maskstorlek. Detta innebär att jag fiskar på ”räntan” av bestånden genom att spara den mindre fisken som då kan simma igenom mina garn.

För övrigt försöker jag hålla ett miljöinriktat tänk ombord. Det gäller bland annat sopsortering, metall, brännbart mm. Jag har vidtagit åtgärder så att vatten som pumpas ut i havet, inte har möjlighet att blanda sig med eventuella oljerester utan att dessa istället samlas upp och lämnas till miljöstationen.

Dessa extra åtgärder gör att du som konsument ska veta att den fisk du köper av mig har fångats på ett schysst sätt!

De fiskarter som jag vanligtvis fångar är; Torsk, flundra (skrubbskädda) och piggvar.

KN 62 Vingaland

Bengt Larsson är med sin båt också medlem i Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska förening (SYEF) i var styrelse han också sitter. SYEF är svensk medlemsorganisation i Low Impact Fishers of Europe (LIFE) men organiserar bara en mindre del av de svenska yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap. SYEF:s hemsida är Fiskonline som också är en tjänst för att sälja fisk från det kustnära fisket på lokala marknader.

KN 62 Vingaland

Bengt Larsson och KN 62 Vingaland har tidigare haft kravmärkning, men så är inte längre fallet. Bild: Greenpeace

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!