MSC slår tillbaka mot Kalibers granskning

Radioprogrammet Kaliber har riktat kritik mot miljömärkningen av fisk. Marine Stewardship Council, MSC, välkomnar kritiken men menar att den slår in öppna dörrar.

– MSC-märkningen tål att granskas. Att välja produkter med den blå fisken är det bästa sättet för konsumenter att bidra till ett hållbart fiske, det är din bästa garanti, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

– Att MSC skulle tillåta fiske på överfiskade bestånd stämmer inte. Forskare som intervjuas i reportaget syftar på ett annat gränsvärde än det internationellt mest vedertagna som MSC använder sig av, och som kommer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, säger Minna Epps.

MSC:s miljömärkning av fisk och skaldjur gör det enligt MSC själva enkelt för konsumenten att bidra till levande hav och främjar hållbara fiskemetoder över hela världen. Certifieringen bygger på en vetenskapligt baserad standard som utvecklas i takt med att ny forskning tas fram. Granskningen utförs av externa experter som är oberoende till MSC och de yrkesfisken som vill miljömärkas.

– I Kaliber ges lyssnaren intryck av att det finns en rad brister med vår miljömärkning av makrill, nordhavstorsk och västkusträkor. Alla bestånd är hållbara och de fisken som inte uppfyller våra krav får inte heller bära den blå fisken. Det finns ingen gråzon med MSC:s märkning, säger Minna Epps.

MSC:s miljömärkning blir enligt organisationen allt viktigare för konsumenter. I MSC:s senaste konsumentundersökning framgår att intresset ökat hos de svenska konsumenterna. Fyra av tio, 41 procent, köper mer miljömärkt fisk nu än vad de gjorde för bara ett år sedan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!