​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar har kommit överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

– För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i ett pressmeddelande.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket är viktigt för svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet för 2017 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 12-13 december. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet. denne kommnetrar det hela i mer generella ordalag än Karin Linderholm

– Det är glädjande att så många av bestånden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är i gott skick. Det visar att våra ansträngningar för att uppnå ett hållbart fiske nu ger resultat som gagnar såväl fiskerinäringen som konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från regeringen.

De största förändringarna jämfört med 2016 års kvoter rör bland annat kolja, gråsej och rödspätta. 2017 års kvot för kolja halveras i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Kvoten för gråsej i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt rödspätta i Skagerak stiger med 50 procent nästa år.

– EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november vilket var i enlighet med målen i fiskeripolitiken och baserat på vetenskapliga råd från Internationella havsforskningsrådet, ICES, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken i EU ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för långa och rockor, hade EU-kommissionen lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

En fortsatt inriktning mot ett mer hållbart fiske kommer att ske genom fiskeripolitiken, som också innebär förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet. Fler och fler bestånd fiskas på hållbara MSY-nivåer. 2009 fattades beslut i linje med MSY för fem bestånd och vid gårdagens ministermöte fattades beslut för 44 bestånd i linje med MSY. Beståndssituationen är positiv för många bestånd i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Det gäller till exempel för havskräfta och för torsk i Nordsjön och Skagerrak.

Landningsskyldighet infördes 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet, exempelvis för fiske av makrill och sill. Under åren 2016-2019 införs gradvis förbud att kasta fångst överbord i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet.

Sverige har under årets förhandlingar särskilt lyft fram att kvoterna, så snart som möjligt, ska fastställas enligt maximal hållbar avkastning och att landningsskyldigheten ska genomföras. För 2017 fortsätter infasningen av landningsskyldigheten i Nordsjön och Skagerrak och Kattegatt med torsk, äkta tunga, kolja, sej, vitling och rödspätta.

Under 2017 ska yrkesfiskarna landa all fångst av kolja, rödspätta, äkta tunga, sej, torsk och räka i huvudsakligt riktat fiske efter arterna. För att underlätta omställningen beslutade EU:s ministrar enligt Havs- och vattenmyndigheten om kvoter för dessa arter som tar hänsyn till tidigare utkast, det vill säga en högre nivå. För räkkvoten (TAC för räka) är dock detta helt ointressant. Den sjunker med cirka 36% och eftersom det tidigare officiellt var utkast på 10% blir den uppräkning som följer av det meningslös. De verkliga utkasten var dock sannolikt dessutom större än så. Alla utkast i räkfisket är sedan länge olagliga och landningskyldighet har länge gällt i det fisket även om nästan ingen i praktiken.

Höjningen av torskkvoten är sannolikt för liten för att landningsskyldigheten ska kunna fungera som det är tänkt och sänkningen av kvoten på kolja underlättar inte heller.

Förutom räkkvoten minskar också kvoten för kolja i Nordsjön och Skagerak, för sill i Nordsjön. För tobis är inga kvoter ännu bestämda. För NVG-sill och blåvitling (kolmule) är det kraftiga kvotökningar. Normalt sett brukar svenska fiskare byta bort hela blåvitlingkvoten, men kanske blir det svenskt fiske på kvoten nu när det finns en riktigt lämplig blåvitlingtrålare i Sverige, nya GG 203 Ginneton.

Kvoter för en del arter

Område Art EU-kvot 2016 EU-kvot 2017 Svensk kvot 2016 Svensk kvot 2017
Norska Havet Sill 20629 42059 2619 5340
EU och internationellt vatten Blåvitling 207657 385254 7842 14550
Nordsjön EU zon Sill 518242 481608 5273 4897
Nordsjön EU zon Sill, ej konsumtion 13382 11375 62 53
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt Makrill 31241 35286 5389 5706
Nordsjön EU zon Torsk 33651 39220 38 44
Nordsjön EU zon Kolja 61933 33643 245 136
Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt Gråsej 65696 100287 371 568
Nordsjön EU zon Skarpsill 330000 33830 1330 1330
Nordsjön EU zon (syd) Taggmakrill 15200 18247 75 75
Nordsjön EU zon (nord) Taggmakrill 126103 59730 675 675
Nordsjön EU zon Räka 2446 0 73 0
Nordsjön Norsk zon Sill 1184 1151
Nordsjön Norsk zon Makrill 338 338
Nordsjön Norsk zon Torsk 382 382
Nordsjön Norsk zon Kolja 707 707
Nordsjön Norsk zon Gråsej 880 880
Nordsjön Norsk zon Bleka, Vitling 190 190
Nordsjön Norsk zon Räka 155 123
Nordsjön Norsk zon Foderfisk 800 800
Skagerrak / Kattegatt Sill 51084 50740 22154 22104
Skagerrak / Kattegatt Sill, ej konsumtion 6659 6659 916 916
Skagerrak / Kattegatt Skarpsill 33280 33280 8437 8437
Skagerrak Torsk 4807 5744 673 804
Kattegatt Torsk, bifångst 370 525 137 194
Skagerrak / Kattegatt Kolja 3926 2069 374 197
Skagerrak / Kattegatt Vitling 1050 1050 99 99
Skagerrak / Kattegatt Kummel 2913 3371 228 264
Skagerrak Rödspätta 11766 17639 491 736
Kattegatt Rödspätta 2347 2343 235 234
Skagerrak / Kattegatt Räka 10987 7000 2054 1309
Skagerrak / Kattegatt Havskräfta 11001 12715 2893 2893

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!