Tumlare och havsområden skyddas

Fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare ska inrättas och två redan befintliga områden utökas. Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige i förtid når målet om att skydda minst 10 procent av de marina områdena.

Tumlare

Tumlare. Bild: Ecomare/Salko de Wolf Den Hoorn. Licens: CC BY-SA 4.0

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Tumlare är en valart som lever i svenska vatten. Den ser ut ungefär som en delfin, men med kort, trubbig nos. De är uppdelade i tre kända populationer som bör behandlas som separata enheter när det gäller skydd och förvaltning. En Skagerakpopulation, en Bälthavspopulation och en speciell population i Östersjön, som skiljer sig något – både genetiskt och morfologiskt – från Västerhavets tumlare. Sverige har fått kritik från EU-kommissionen för att skyddet för tumlare varit för lågt.

Ett av områdena, Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar län och Gotlands län, är det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område. Arealen är drygt 1 miljon hektar. De övriga nya områdena för tumlare är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten i Skåne län. De fyra nya Natura 2000-områdena har en sammanlagd areal på drygt 1,3 miljoner hektar.

De två befintliga Natura 2000-områdena, Balgö och Fladen i Hallands län, utvidgas.

Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige i förtid når målet om att skydda minst 10 procent av de marina områdena.

Det finns fortfarande brister i Sveriges områdesskydd för tumlare och andra marina arter och livsmiljöer, bland annat vad gäller den geografiska spridningen av de skyddade områdena.

– Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att skyddet ska bli än bättre, men regeringens beslut är ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Skog.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!