MSC avfärdar kritik från WWF

För en tid sen avslöjade tidningen Times uppgifter ur en intern rapport hos WWF. Rapporten vare fortfarande ett utkast, men det fanns en rejäl och delvis förödande kritik av Marine Stewardship Council (MSC) och deras certifieringsarbete. WWF har sagt att kritiken inte var färdigformulerad och inte avsedd för publicering. Det är därför också MSC:s huvudförsvar. Enligt dem handlade det om ett arbetspapper svars kritisk inte är seriös.

Radioprogrammet Kaliber som tidigare granskat MSC-certifieringen i Sverige tog upp kritiken i ett radioprogram. Artikeln i Times har föranlett ett mer utförligt svar från MSC.

Marine Stewardship Council, MSC, säger att de välkomnar granskning och kritik men konstaterar att dokumentet inte är WWF:s officiella hållning. Enligt MSC är kritiken som riktas mot MSC i The Times  i strid med WWF:s globala ställning och engagemang med MSC. WWF har sagt att dokumentet är ett ”utkast till en intern rapport som inte har granskats och faktakontrollerats. Det är inte ett officiellt uttryck för WWF:s ställningstagande och bör inte anses som ett sådant.”

– WWF har varit tydliga med att det här dokumentet är ett utkast till en intern rapport, som varken har granskats eller faktakontrollerats. Det är alltså inte WWF:s officiella ställningstagande och självklart kommer MSC att titta närmare på rapporten när den blir klar, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen i ett pressmeddelande.

De fisken som når upp till MSC:s krav certifieras, ofta med villkor att de ska ytterligare förbättra vissa delar. MSC drar regelbundet in certifikat från fisken som inte lever upp till dessa villkor. I Kalibers program påstås det att MSC tänjer på gränserna för vilka fisken som certifieras. Den konkreta kritiken är att det skulle saknas en förvaltningsplan för tonfisket i Indiska Oceanen men det menar MSC inte stämmer.

– Det stämmer inte. Naturligtvis finns en plan för hur fisket av tonfisk ska förvaltas. Fisket lever upp till MSC:s krav, men det kan bli ännu bättre. Det finns områden i förvaltningen som kan förbättras, och det kontrolleras att detta görs. Endast fisken som når upp till våra krav kan bli certifierade, och de som inte lever upp till villkoren blir av med certifikatet, säger Minna Epps.

Vidare menar MSC att de inte drivs av ekonomiska intressen, men faktum kvarstår. De anställda inom MSC är beroende av avgifter som kommer in via märkningen. Ju fler certifierade fisken ju mer pengar och bättre garantier för att jobbet finns kvar i framtiden. På liknande sätt (men i allmänhet är de beroende av insamlade medel) fungerar många lobbyorganisationer inom miljöområdet som exempelvis Greenpeace och Oceana.

Varumärken som vill använda det blå MSC-märket betalar en avgift till MSC. Avgifterna används till att driva MSC som verksamhet och till forskning för att hela tiden utveckla standarderna. I Kalibers program ges intryck av MSC drivs av egna ekonomiska intressen.

– Vår hjärtefråga är att vi människor ska ha tillgång till fisk och skaldjur i dag och framtiden. MSC är en icke-vinstdrivande organisation och det känns verkligen jättetrist att bli beskylld för att försöka tjäna pengar på det här, säger Minna Epps.

Fisk- och skaldjursprodukter som är märkta med MSC:s blå fisk är fullt spårbar och kommer från fisken som har granskats och certifierats. Det innebär att de uppfyller kraven i MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för ett hållbart fiske. Det är på detta område WWF-rapporten menar att det finns en glidande skala där MSC gör avkall på vetenskapligheten för att det finns ekonomiska intressen av att certifieringar slutar med godkännanden:

I en rapport från WWF som läckt till The Times, sägs att MSC:s certifieringssystem har ”besvärliga systematiska brister”. MSC använder ”tvivelaktiga metoder”, som försvagar regler avsedda att förhindra överfiske, enligt rapporten från WWF, som var med och grundade MSC.

MSC har ett ”ekonomiskt intresse i ett bestämt resultat från certifieringar”, enligt rapporten.”Indicier ackumuleras som tyder på att detta skapar en konflikt med MSC:s roll som en oberoende och opartisk standardiseringsorgan.” menar rapporten vidare enligt The Times.

Det finns nog ingen som tvivlar på att de som arbetar inom MSC har intressen av att vi ska ha hållbart fiskade fiskbestånd och ett miljömässigt välfungerande fiske. Samtidigt är det utan tvekan så att de också har ett ekonomiskt intresse av att certifieringar godkänns. Det är deras ekonomiska trygghet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!