Veckans båt – HG 102 Cilla

HG 102 Cilla är en av de båtar som hör hemma i fiskeläget Svanshall på Kullahalvöns norra sida. Båten är en liten plastbåt med en länd av 7,8 meter och på 8 bruttoton. Byggd 1981 i Kungsbacka av Västkusten Armerad Plast.

HG 102 Cilla

HG 102 Cilla. Bild: Jens Juhl

Ägare av HG 102 Cilla är Anders Jälkén som utöver Cilla ytterligare ett antal fiskebåtar, HG 36 Billie, HG 37och HG 53. Det är alla mycket små båtar. HG 62 Cilla används till garnfiske och burfiske vilket också gäller HG 36 Billie och sannolikt också de två båtarna som saknar namn. Sill och torsk är viktiga målarter för fisket. Båtarna fiskar på kustkvoten och berörs inte av systemet med överförbara fiskerättigheter.

I det område, Öresund, Skälderviken och utanför Bjärehalvön och Kullahalvön där Jälkén fiskar med sina båtar finns det också mycket tumlare. Vid garnfiske är det en stor risk att tumlare tas som bifångst men risken minskas mycket kraftigt om garnen förses med så kallades pingers som avger ljud som skrämmer bort tumlare från dem. För tumlarnas skull ska det införas fler skyddsområden som sannolikt kommer att påverka yrkesfisket:

De nya Natura 2000-områdena ska inrättas utanför Bjärehalvön och Kullen, samt i havet runt Ven. I ett större perspektiv handlar det inte enbart om att värna den en och en halv meter långa tandvalen, utan att nå det nationella målet att skydda tio procent av landets marina områden. Länsstyrelsen kommer nu att ta fram bevarandeplaner.

– Samtidigt har man även ett uppdrag att bevara det småskaliga fisket. Vi måste få plats någonstans. Fiskare måste få utgå från sina hamnar, för den lokala förankringen, säger Kristian Nilsson.

[…]

Fiskaren Kristian Nilsson hoppas att Länsstyrelsen lyssnar till fiskenäringens synpunkter när bevarandeplaner tas fram. Och inte minst tar hänsyn till den kunskap som han menar att de lokala fiskarna redan besitter, när det gäller att skydda tumlarna.

– Redan nu försöker vi undvika vissa områden, och inte sätta nät, framför allt under sommartid. Tumlare är en hotad art och inget vi fiskar efter. Det är bara nackdelar om det skulle hända.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Veckans båt – HG 102 Cilla”

Kommentarer är stängda.