Strejk på Island ger problem i fiskindustrin

I det isländska fisket pågår sen en tid en strejk. Ytterst beror strejken på arbetsgivarnas ovilja att ge rimliga arbetsförhållanden ombord på de isländska fiskebåtarna. På Island, liksom i huvudsak också Norge och Danmark är det så att alla större fiskebåtar har ägare som inte ingår i besättningen. På Island och i Norge handlar det ofta om storföretag, i Danmark om enskilda redare som oftast bara har en eller ett par båtar. De anställda har lön för sitt arbete och är sällan delägare.

I Sverige är det vanliga istället flera delägare som ofta är släkt med varandra och som alla ingår i besättningen. På många större båtar i Sverige används det fortfarande också traditionella betalningsmetoder där alla ombordanställda (även de som inte är delägare) delar på förtjänsterna efter att båten (idag företaget) fått sin del. En större jämlikhet råder ombord på de flesta stora svenska fiskebåtar än vad som är fallet i de andra nordiska länderna. En strejk av isländsk typ är otänkbar i Sverige.

Strejken på Island gäller löneförhållanden, men också sådant som att personalen vill ha gratis måltider ombord och att redarn ska stå för arbetskläderna och att de får billigare och bättre tillgång till satellittelefoni och internet ombord. Självklarheter kan tyckas, men är det uppenbarligen inte i den isländska fiskeflottan som därmed framstår som rätt omodern när det gäller arbetsförhållandena.

Redarnas och storföretagens ovilja att ge rimliga villkor i det isländska fisket är det som lett till strejken. En strejk som lett till att 1 300 arbetare i fiskindustrin permitterats i brist på arbete. Totalt arbetar 4 000 personer i fiskberedningsindustrin, av dem är 48% islänningar, 38% polska gästarbetare och resten gästarbetare av annan nationalitet. Fortsätter strejken längre kommer fler att permitteras vilket sannolikt innebär ekonomiska problem för hela Island. Fiskeri är trots allt landets viktigaste näring.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!