Kustfiskare riktar hård kritik mot WWF:s fiskguide

Danska kustfiskare riktar hård kritik mot den danska varianten av Fiskguiden från WWF. Märkligt nog är de svenska och danska varianterna inte lika och det gäller även arter där danskt fiske och svenskt fiske bedrivs på samma bestånd, exempelvis piggvar som bara är rödflaggad i Danmark men är gulflaggad i Sverige om den är fiskad med garn. Just detta med den rödflaggade piggvaren är något som de danska kustfiskarna tar upp:

Men WWF guiden er for nogle fiskerier direkte misvisende, og i visse tilfælde er WWF guiden en direkte en trussel mod det skånsomme kystfiskeri. Det er heller ikke gennemskueligt, på hvilket grundlag WWF dømmer fisk ude eller inde. Dermed dumper guiden med et brag.

Det er helt uforståeligt at WWFs guide ikke fremmer det skånsomme kystfiskeri, der foregår stort set uden bifangst og udsmid og som er skånsom mod både havnatur og ungfisk. Tværtimod går guiden mange steder direkte imod kystfiskeriet, og dermed vores muligheder for at afsætte vores fisk. Det er kystfiskerne der lider økonomiske tab, imens WWF helt omkostningsfrit kan pege fingre af vores fiskeri”, siger Søren Jacobsen, garnfisker fra Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

To arter som guiden langer ud efter er stenbideren og pighvar, der begge er ”røde” på WWFs liste, og dermed en fisk som WWF anbefaler at man undgår. Men hverken stenbideren eller pighvar viser tegn på at være fra truede bestande, og en stor del af fiskeriet foregår med skånsomme redskaber.

Vi er meget uenig i den måde WWF vægter fiskerier på og dømmer dem ude eller inde. WWF skyder efter min mening langt forbi målet med deres såkaldte fiskeguide. WWFs fiskeliste er en våd klud i hovedet på de danske kystfiskere”, siger Søren Jacobsen.

Andre fiskerier hvor WWFs guide er misvisende og en trussel imod kystfiskeriet, er for rødspætte i Kattegat, hvor rødspætter fanget med garn er ”gul” i WWFs guide. Det selvom bestanden har det godt, er i vækst, og garnfiskeri er et skånsomt og selektivt fiskeri. Skrubben er også gul, selvom bestanden har det godt. Torsk i Nordsøen fanget i garn er gult på WWFs liste, selvom torsken i Nordsøen er MSC mærket, og bestanden har det godt. Det vil sige at torsk fanget af kystfiskere, der ikke er MSC mærkede, er ”gul” i WWFs guide, selvom de MSC mærkede torsk er ”grønne” på WWF liste.

De danska kustfiskarna i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) konstaterar alltså samma sak som jag också gjort. WWF:s fiskguide speglar förvirring. Förutom de exempel de nämnt kan vi också ta torsken i Östersjön. I den svenska Fiskguiden så är garnfiske i östra Östersjön rödflaggat medan det i den danska guiden är gulflaggat. Torsk från västra beståndet är rödflaggad trots att det i huvudsak fiskas med garn, just nu enbart med garn i Sverige medan torsk från östra Östersjön är gulflaggad trots att den nästan enbart fiskas med bottentrål.

Det är också förvirrat om bottentrålning och garnfiske. Om nu bottentrålning är så allvarligt som miljörörelser brukar påstår, hur kan det bli grönt ljus bara för att fisken är MSC-märkt även om den fiskas med trål. Och hur kan garnfiske få gult eller rött ljus när bottentrålad MSC-märkt fisk får grönt ljus? Helt förvirrat faktiskt.

FSK

Sannolikt är det väl så att bottentrålning inte är så skadligt som miljörörelser ofta vill ge sken av.  Men sannolikt är inte heller garnfiske och snurrevadsfiske så miljövänligt som FSK vill ge sken av. Det är därför mycket märkligt att ett och samma bestånd kan ge upphov till grönflaggning, gulflaggning och rödflaggning. För mig betyder det att Fiskguiden kanske inte är så relevant i verkligheten och att den ta på alldeles för stor allvar. MSC-märkning innebär inte att fisket per automatik är bättre och miljövänligare än annat fiske. Därför verkar de urvalskriterier WWF har för att rödflagga, gulflagga eller grönflagga inte helt rimliga och relevanta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!