Svenskarna äter allt mer sjömat

Konsumtionen av sjömat (fisk och skaldjur) i Sverige ökar. Svenskarna äter nu 11 kilo sjömat per person och år, en siffra som motsvarar 25 kilo hel fisk och skaldjur. Forskare på RISE har kartlagt vilka arter och volymer som konsumeras i Sverige, och efterlyser bättre statistik om var och hur sjömaten odlas eller fångas.

– Sjömat är generellt sett bättre än kött både för hälsa och miljö. Men det är av stor betydelse vilken sjömat vi väljer, därför är det viktigt att veta mer om vad vi konsumerar och vad som styr våra val. För det behövs tillförlitlig statistik, säger Friederike Ziegler, forskare på RISE enhet Jordbruk och livsmedel i ett pressmeddelande.

Hon har tillsammans med sin kollega Kristina Bergman kartlagt den svenska sjömatsmarknaden på uppdrag av Världsnaturfonden WWF i samarbete med forskningsprojektet SEAWIN. Kartläggningen ska nu användas vidare i det femåriga projektet SEAWIN, som finansieras av Formas och leds av Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholm Resilience Center. Projektet syftar till att hitta vägar för att på ett hållbart sätt öka produktionen och konsumtionen av sjömat i Sverige.

– I dag importerar vi 75 procent av sjömaten vi äter, och 40 procent av sjömaten är odlad, resten är vildfångad. Odling av fisk och skaldjur i Sverige är en sektor som har en stor utvecklingspotential, säger Friederike Ziegler.

Det mesta av importen kommer från närområdet, främst Norge och Danmark.

I projektet ska man kartlägga konsumtionen av sjömat och dess nuvarande miljöpåverkan för att sedan styra konsumtionen mot mer hållbara produkter, som har fiskats eller odlats så effektivt som möjligt. Det kan till exempel handla om innovativa former av vattenbruk eller fiske med skonsamma fiskemetoder. Många arter som torsk, Pangasius, räkor och musslor kan produceras på många olika sätt med stor skillnad i miljöpåverkan, utan att konsumenterna märker så stor skillnad.

– Vi ska undersöka vilka alternativ som är mest hållbara, och hur man kan få konsumenter att välja dessa, säger Friederike Ziegler.

I kartläggningen slogs forskarna av hur många olika arter vi äter. Inte mindre än 100 arter av sjömat konsumeras i Sverige idag. Några få arter står dock för det mesta av konsumtionen och det lax, torsk och sill. All konsumerad sill är svenskfångad och vidareförädlad i Sverige.  Men det är samtidigt bara en mindre del av sillen som går till konsumtion.

– Sedan visade importstatistiken att några arter som är relativt nya på den svenska marknaden har ökat snabbt. Dit hör guldsparid och nilabborre, säger Friederike Ziegler.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!