FN rödlistar ö-paradis för IUU-Fiske

IUU-fiske är olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Två nationer har nu rödlistats av EU-kommissionen för att de inte har tillräcklig kontroll på de fiskebåtar som har deras flagg. Det gäller Komorerna samt St. Vincent & Grenadinerna. Inget av länderna exporterar fisk till EU, men bägge länderna har tidigare EU-båtar som har deras flagg och som fiskar på flera olika håll i världen. Många St.Vincent-flaggade fiskebåtar landar sina fångster i Trinidad & Tobago. Det kommer inte längre att vara tillåtet för EU-medborgaare och EU-företag att ha båtar flaggade i de länderna.

Komorerna har varit en vanlig flagg för fiskebåtar som fiskat i Västsahariska vatten, bara det ett stort problem i sig då Västsahara är ett ockuperat land. Flera svenska företag har tidigare använt sig av komorisk flagg för fiske i Västsahara. Idag finns ingen svenskägd sådan båt kvar.

St. Vincent-flagg har däremot 6 båtar som med mycket stor sannolikhet är svenskägda. De handlar om sex båtar som tidigare hette King Bass, King Bora, King Dory, King Fisher, King Klip och King Ray men numera heter Gotland (3 816 bruttoton), Helsingfors (4 378 bt), Sveaborg (5 925), Trondheim (4 407), Bornholm (4 407) och Fredrikshamn (4 407). Dessa båtar fiskar främst utanför Västafrika, främst på internationellt vatten och mauretanskt vatten. De landar i allmänhet sin fisk i Las Palmas. Båtarna ägdes tidigare av det ryskägda belgiska företaget INOK NV och fanns fram till början av 2016 på deras hemsida. Namnbytet till svenska namn skedde i slutet av år 2015. Båtarna är upptagna i det ryska skeppsregistret.

Gotland ertappades under 2016 med olagligt fiske i Senegals vatten.

Enskilda fartyg från både Komorerna och St. Vincent förekommer på olika organisationers och länders svartlistor över tjuvfiskebåtar.

Förutom St. Vincent och Komorerna nämns också ett tredje land i samband med de två. Det är Liberia som varnas av EU då landet gjort för lite för att komma tillrätta med att kylfartyg med liberisk flagg tar emot fisk från fiskebåtar ute till havs utan någon egentlig kontroll av om fisken är lagligt fiskad och rapporterad.

Liberia har en av världen största handelsflottor på grund av sina välkända bekvämlighetsflaggregler som gör det möjligt för redare att minska löner och sociala avgifter samt slippa betala skatter. Dålig kontroll gör också att fartygen med Liberia-flagg lätt kan användas till, i och av ljusskygga verksamheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,